Prijava

Registracija korisnika

Kratko o nama

Pun naziv kompanije
Brokersko-dilersko društvo "M&V Investments" a.d. Beograd

Skraćeni naziv kompanije
"M&V Investments" a.d. Beograd

Naziv i šifra delatnosti
Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom - 6612

Godina osnivanja
1995

Sedište
Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59a, VI sprat

Matični broj iz statistike
08614938

PIB
100448611

Komisija za hartije od vrednosti
Rešenje o davanju dozvole za obavljanje delatnosti iz člana 2. Zakona o tržištu kapitala download pdf

Fond za zaštitu investitora
Potvrda o prijemu u članstvo u Fonda za zaštitu investitoradownload pdf

Beogradska berza
Član berze od 27.02.1996.

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti
Član Centralnog regista od 2001.

Računi za redovno poslovanje
Aik banka 105-31037-38
Banka Intesa 160-103406-64
OTP banka Srbija 325-9500600001904-61
Komercijalna banka 205-63-93,
Erste banka 340-11018300-11

Devizni računi za redovno poslovanje
Aik banka RS35105080120000323689
OTP banka Srbija RS35325960160000029421

Ukupan kapital prema poslednjem finansijskom izveštaju
2020- 139,4 mil. EUR

Adresa
Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59a, VI sprat

Ime i prezime direktora
Jasmina Bjelić

Istorijat

 • 1995

  Osnivanje

 • 1996

  Sticanje statusa Člana berze

 • 2001

  Osnivanje Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, M&V postaje član

 • 2001

  M&V Investments učestvuje u prvoj transakciji obveznica ozdatih po osnovu devizne štednje građana

 • 2004

  Berza je uvela daljinsko trgovanje, otvoren, efikasan i siguran sistem trgovanja

 • 2005

  M&V Investments postaje akcionar Beogradske berze

 • 2006

  Priznanje Beogradske berze za najveće učešće u ukupnom prometu

 • 2007

  Akvizicija brokerske kuće MMK u Nišu

 • 2007

  Uvođenje usluge davanja naloga putem telefona

 • 2008

  Akvizicija brokerske kuće Invest broker u Crnoj Gori

 • 2009

  M&V Investments je broker kupca akcija Apatinske pivare (CVC Capital Partners), u najvećoj transakciji u istoriji Beogradske berze

 • 2009

  M&V Investments postaje član Upravnog odbora Beogradske berze

 • 2010

  Uvođenje Online trgovanja

 • 08.11.2012

  Članstvo u Fondu za zaštitu investitora

 • 2013

  M&V Investments je broker kupca (Ledo) i prodavca (Agrokor) akcija Frikom, u najvećoj transakciji u 2013.godini

 • 2013

  M&V Investments je već 9 godina za redom prvi u trgovanju na Beogradskoj berzi

 • 2015

  Uvođenje dugoročnih obveznica Republike Srbije u trgovanje na Beogradskoj berzi

 • 2016

  M&V Investments postaje član SEE Link platforme (regionalna infrastruktura za trgovanje)

 • 2016

  M&V Investments postaje vlasnik 99,15% AIK Banke a.d. Beograd

 • 2018

  prvi IPO u Srbiji, M&V Investments - Agent i Pokrovitelj emisije

 • 2019

  M&V Investments, posredno, preuzimanjem većinskog paketa akcija od strane AIK Banke, postaje novi vlasnik Gorenjske banke

M&V Investments a.d. je član MK Group, koja je jedna od najvećih domaćih, privatnih kompanija. MK Group je osnovan 1989. godine, sa samo 5 zaposlenih, kao jedna od prvih kompanija sa potpunim učešćem privatnog kapitala na području Vojvodine. Danas je jedna od najuspešnijih privatnih kompanija u zemlji. Predsednik MK Group je gospodin Miodrag Kostic.

M&V Investments je godinama vodeće brokersko društvo koje pruža širok spektar usluga na tržištu kapitala različitim klijentima, korporacijama, finansijskim institucijama, stranim investicionim fondovima kao i fizičkim licima. Osnovan 1995, jedno je od najstarijih brokerskih društava u Srbiji.

Shodno Zakonu o tržištu kapitala, klijentima pružamo investicione usluge:

 • prijema i prenosa naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata;
 • izvršenje naloga za račun klijenta;
 • usluge pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata;
 • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata I novčanih sredstava za račun klijenata;
 • saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava, ponudama za preuzimanje i sličnim pitanjima;
 • istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
 • ostale usluge u skladu sa Zakonom.

Od svog osnivanja pa sve do danas, M&V Investments je konstantno unapređivao svoje poslovne aktivnosti, prihvatajući svetske standarde i aktivno učestvujući u razvojnom procesu srpskog tržišta kapitala. M&V Investments je danas kompanija sa prepoznatljivom reputacijom, zasnovanoj na efikasnosti i kvalitetu svog poslovanja. Naravno, naša priča se ne završava ovde. Kreiramo nove planove za budućnost, za naše klijente i za nas.

TRŽIŠNO UČEŠĆE - AKCIJE

 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 30%
 • 20%
 • 10%
 • 0%
  26.08%
  6.37%
  9.84%
  8.38%
  17.68%
  10.71%
  11.11%
  8.31%
  16.37%
  8.09%
  12.48%
  9.95%
  20.61%
  18.41%
  31.32%
  9.06%
  42.40%
  9.91%
  46.22%
  9.40%
  22.64%
  13.70%
  16.14%
  17.54%
  31.64%
  15.82%
  40.19%
  17.79%
  18.84%
  18.64%
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

M&V Investments Sledeći broker

Organizaciona struktura

Skupština akcionara

Odbor direktora
Generalni direktor
Izvršni direktor

Interni kontrolor
Interni revizor

Odeljene analize
investiciono savetovanje i
upravljanje portfoliom

Odeljene za
korporativne
poslove

Odeljene
trgovanja

Odeljene
za pravne poslove

Odeljene
za IT poslove

Odeljene
za finansije i
računovodstvo

Odeljene
za opšte poslove

Naš tim

Jasmina Bjelić

Tel: +381 11 3530 908

jasmina.bjelic@mvi.rs

Jasmina Bjelić

Generalni direktor

Radovan Kecojević

Tel: +381 11 3530 914

radovan.kecojevic@mvi.rs

Radovan
Kecojević

Izvršni direktor

Vladimir Sekulić

Tel: +381 11 3530 907

vladimir.sekulic@mvi.rs

Vladimir Sekulić

Glavni broker

realm

Jelena Brković

Tel: +381 11 3530 910

jelena.brkovic@mvi.rs

Jelena Brković

Broker

Bojan Petković

Tel: +381 11 3530 909

bojan.petkovic@mvi.rs

Bojan Petković

Broker

Marko Marković

Tel: +381 11 3530 904

marko.markovic@mvi.rs

Marko Marković

Diler

Andrija Sofijanić

Tel: +381 11 3530 917

andrija.sofijanic@mvi.rs

Andrija Sofijanić

Analitičar

realm

Nenad Jokić

Tel: +381 11 3530 900

nenad.jokic@mvi.rs

Nenad Jokić

Saradnik za operativne poslove

Ljubinka Belovuković

Tel: +381 11 3530 918

ljubinka.belovukovic@mvi.rs

Ljubinka Belovuković

Savetnik za korporativne poslove

realm

Snežana Radonjić

Tel: +381 11 3530 905

snezana.radonjic@mvi.rs

Snežana Radonjić

Interni kontrolor

realm

Nebojša Jevtić

Tel: +381 11 3530 920

nebojsa.jevtic@mvi.rs

Nebojša Jevtić

Izvršni direktor

realm

Ivana Petrović

Tel: +381 11 3530 921

ivana.petrovic@mvi.rs

Ivana Petrović

Interni revizor

realm

Ana Bosiljčić

Tel: +381 11 3530 972

ana.bosiljcic@mvi.rs

Ana Bosiljčić

Finansije i knjigovodstvo

Društvena odgovornost

Kao društveno odgovorna kompanija M&V Investments nastoji da sopstvenim etičkim ponašanjem doprinese zajedničkom dobru svojih klijenata, zaposlenih, akcionara i društvene zajednice.

M&V Investments pruža usluge različitim klijentima, od velikih inostranih kompanija i investicionih fondova do pojedinačnih fizičkih lica. To nam nalaže da svoje aktivnosti prilagodimo svakom pojedinačnom klijentu, koji se svi uvek kod nas osećaju dobrodošlim. Uvek smo spremni da svakog od njih saslušamo, da im pomognemo i da budu zadovoljni uslugom koju dobiju od nas.

Kao poslodavac, M&V Investments svojim zaposlenima pruža zdravo, sigurno i prijatno radno okruženje. Nastojimo da se naši zaposleni osećaju zadovoljno svakog dana na svom poslu, da se osećaju kao kod svoje kuće, kroz pravedan odnos jednih prema drugima, uvažavanje ličnosti pojedinaca i isticanja značaja međusobne saradnje i komunikacije kolega. Na taj način se kreira atmosfera u kojoj je ponašanje shodno etičkom kodeksu opšte prihvaćeno bez rezerve.

Kroz redovno plaćanje svih poreskih obaveza, pružanju prilike mladim i obrazovanim ljudima da se kroz praksu upoznaju sa realnim životom jedne kompanije, i shodno mogućnostima, zapošljavanju mladih, posvećeni smo zajednici u kojoj živimo i radimo.

M&V Investments doprinosi očuvanju životne sredine kroz racionalnu potrošnju i reciklažu papira, kao i redovnu reciklažu kompjuterske opreme, zbog štetnosti elektronskog i električnog otpada.

Reference

2021

Transakcije akcijama

€ 5,77 mil Prod./Kup.

2020

Blok transakcija

€ 11,2 mil Prod./Kup.

2019

Transakcije akcijama

€ 9,6 mil Prod./Kup.

2019

Transakcija akcijama

€ 29.07 mil Prod./Kup.

2019

Transakcija akcijama

€ 7,57 mil Prod./Kup.

2018

Transakcije akcijama

€ 5,28 mil Kupovina

2018

Transakcije akcijama

€ 3,14m Prod/Kup

2018

Transakcije akcijama

€ 3,04 mil Kupovina

2017

Transakcija akcijama

€ 690 mil Prod./Kup.

2017

Prodaja akcija

€ 5 mil Prod./Kup.

2016

Prinudna prodaja

€ 7,6 mil

2016

Prinudana prodaja

€ 15,6 mil

2016

Prodaja akcija

€ 10 mil Prod./Kup.

2015

Transakcija akcijama

€ 15 mil Prod./Kup.

2015

Preuzimanje akcija u vlasništvu

€ 17 mil Kupovina

2015

Kupovina akcija

€ 60,5 mil Prodaja/Kupovina

2014

Transakcija akcijama

€ 17 mil Prodaja/Kupovina

2014

Preuzimanje

€ 16 mil Kupovina

2014

Kupovina akcija

€ 38,4 mil Prodaja/Kupovina

2014

Transakcija akcijama

€ 21,2 mil Prodaja/Kupovina

2013

Kupovina akcija

Transakcija € 5,4 mil

2013

Konsolidacija vlasništva
Bezdan, Ravnica, Zlatica

€ 2 mil Prodaja/Kupovina

2013

Blok transakcija

€ 193 mil Prodaja/Kupovina

2013

Prenos akcija izmedju fondova

€ 15 mil Prodaja/Kupovina

2012

Blok transakcija

€ 22,4 mil Prodaja/Kupovina

2011-2012

Konsolidacija vlasništva u 7 kompanija

€ 53,8 mil

2011-2012

Konsolidacija vlasništva u 5 kompanija

€ 17,4 mil Kupovina

2011

Blok transakcija

€ 6,3 mil Kupovina

2010

Preuzimanje

€ 4,7 mil Kupovina

2010

Preuzimanje

€ 3,2 mil Kupovina

2009

Preuzimanje

€ 345 mil Prodaja/Kupovina

2008

Preuzimanje

€ 15,5 mil Kupovina

2008

Preuzimanje

€ 44 mil Kupovina

2008

Preuzimanje

€ 4 mil Prodaja

2008

Preuzimanje

€ 7,1 mil Prodaja/Kupovina

2008

Broker za See Capital Group AG

€ 32 mil Kupovina

2007

Preuzimanje

€ 1 mil Prodaja

2007

Sticanje vlasništva

€ 50,2 mil Prodaja/Kupovina

2007

Preuzimanje

Prodaja/Kupovina

2007

Preuzimanje

€ 2,1 mil Kupovina/Prodaja

2007

Preuzimanje

€ 41,5 mil Kupovina

2004-2007

Preuzimanje

€ 115 mil Prodaja/Kupovina

2006

Konsalting akcionara pri preuzimanju

€ 51 mil Prodaja

2006

Broker pri kupovini 20%

€ 185,2 mil Prodaja/Kupovina

2006

Konsalting pri prodaji većinskog vlasništva

€ 30,2 mil Prodaja

2006

Konsalting pri prodaji većinskog vlasništva

€ 12,5 mil Prodaja

2006

Konsalting akcionara

€ 13,7 mil Prodaja

2003,2006

Preuzimanje

€ 29,8 mil Prodaja/Kupovina

2005

Preuzimanje

€ 58,8 mil Prodaja/Kupovina

2005

Preuzimanje

€ 1,2 mil Prodaja

2005

Preuzimanje

€ 35,5 mil Prodaja/Kupovina

2005

Preuzimanje

€ 38,8 mil Kupovina

2004,2005

Preuzimanje

€ 35,3 mil Prodaja/Kupovina

2004

Preuzimanje

€ 15 mil Prodaja/Kupovina

2004

Preuzimanje

€ 40 mil /Kupovina

2004

Preuzimanje

€ 12 mil Kupovina

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory