Prijava

Registracija korisnika

MAPA SAJTA

INDEX

Tržišta

Akcije

Dužničke hartije

E-trgovanje

Ino tržišta

Dnevni pregled trgovanja

M&V Investment vesti

M&V Investment komentar

Vesti

ZAŠTO M&V

O NAMA

Istorijat

 • Time line
 • Tržišno učešće-akcije
 • Tržišno učešće-ukupno trgovanje na Belex-u

Finansijski pokazatelji

Organizaciona struktura

Naš tim

Socijalna odgovornost

Reference

Dokumenta

USLUGE

Vodjenje računa finansijskih instrumenata

 • Otvaranje i vođenje novčanih računa

Brokerske usluge

 • Online trading

Market making

Korporativne usluge

 • Povećanje kapitala
 • Uključenje akcija na regulisano tržište / MTP
 • Povećanje kapitala
 • Sopstvene akcije
 • Skupština akcionara
 • Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija
 • Statusna promena
 • Prinudni otkup akcija
 • Pravo na prodaju akcija
 • Isključenje akcija sa regulisanog tržišta / MTP
 • Promena pravne forme
 • Izrada nacrta odluka i akata
 • Lista referenci

Istraživanje i analiza

TROŠKOVI

OTVARANJE RAČUNA

Rezidenti

 • Fizička lica
 • pravna lica

Nerezidenti

EDUKACIJA

Šta je berza?

Šta su akcije?

Šta su obveznice?

Šta su trezorski zapisi?

Šta je dividenda?

Šta je portfelj?

Šta je indeks?

Fundamentalna analiza

Tehnička analiza

Šta je centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti?

Šta je Komisija za hartije od vrednosti?

KONTAKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory