Prijava

Registracija korisnika
A2016 98,76 -0,36% AERO 1.230 -0,65% AIKB 1.726 -0,06% AIKBPB 950 -0,42% DINNPB 2.001 0,00% DRMA 250 24,38% ENHL 1.000 1,52% FITO 2.200 0,00% GFOM 105 0,00% JESV 5.000 0,00% KMBNPB 900 -9,55% MBLS 2.400 0,00% MTLC 2.275 -0,22% NAGR 1.000 0,00% NEKS 1.990 0,00% NIIS 619 -0,16% SJKI 200 0,00% SJPT 576 0,52% STOTN 350 6,06% TGAS 7.051 -0,06% UTSI 240 -40,00% VBSE 300 -6,83% VRVI 750 -25,00%
 • PRVI U TRGOVANJU
 • 19 godina
  brokersko dilerskog društva
  M&V Investments
 • 120 godina postojanja
  Beogradske Berze

Tržišta

 • Vrednost

  Promena

  SENTIMENT

  123.14

  11.14

  9.95%

  BELEX15

  627.74

  0.26

  0.04%

  BELEXLINE

  1,319.04

  1.01

  0.08%

  SRX

  189.15

  -0.42

  -0.22%

 • Vrednost

  Promena

  CROBEX

  1,685.63

  13.31

  0.80%

  MBI10

  1,704.46

  -0.77

  -0.05%

  MONEX20

  11,949.79

  136.14

  1.15%

  SASX-10

  690.83

  21.14

  3.16%

  SBITOP

  668.47

  -0.14

  -0.02%

 • Vrednost

  Promena

  DJIA

  16,284.70

  235.57

  1.47%

  SPX

  1,920.03

  35.94

  1.91%

  FTSE100

  6,061.61

  152.37

  2.58%

  DAX

  9,660.44

  210.04

  2.22%

  NIKKEI

  17,722.42

  334.27

  1.92%

 • Vrednost

  Promena

  GOLD

  1,114.40

  -11.60

  -1.03%

  SILVER

  14.53

  -0.06

  -0.41%

  COPPER

  2.38

  0.12

  5.31%

  OIL

  45.69

  0.71

  1.58%

  CORN

  385.25

  -4.25

  -1.09%

 • Vrednost

  Promena

  RSD/EUR

  119.73

  0.01

  0.01%

  RSD/CHF

  109.45

  -0.51

  -0.47%

  RSD/USD

  107.12

  -0.26

  -0.24%

  EUR/USD

  1.12

  0.00

  0.25%

  EUR/CHF

  1.09

  0.01

  0.48%

Akcije

 • Cena

  Količina

  Promena

  Promet

  AERO

  1,230

  4,510

  -0.65%

  5,547,928

  NIIS

  619

  7,973

  -0.16%

  4,928,673

  TGAS

  7,051

  238

  -0.06%

  1,678,490

  MTLC

  2,275

  503

  -0.22%

  1,143,290

  ENHL

  1,000

  420

  1.52%

  420,000

 • Cena

  Količina

  Promena

  Promet

  DRMA

  250

  670

  24.38%

  167,500

  STOTN

  350

  700

  6.06%

  245,000

  ENHL

  1,000

  420

  1.52%

  420,000

  SJPT

  576

  205

  0.52%

  118,080

 • Cena

  Količina

  Promena

  Promet

  UTSI

  240

  8

  -40.00%

  1,920

  VRVI

  750

  20

  -25.00%

  15,000

  KMBNPB

  900

  370

  -9.55%

  333,005

  VBSE

  300

  79

  -6.83%

  23,700

  AERO

  1,230

  4,510

  -0.65%

  5,547,928

 • Gold

  1,200.80

  -2.90

  -0.24%

  Silver

  19.48

  0.02

  0.11%

  Copper

  3.30

  0.00

  -0.11%

  Oil

  99.21

  -0.11

  -0.11%

  Com

  460.25

  -0.50

  -0.11%

 • EURUSD

  1.3694

  0.0021

  0.154%

  EURCHF

  1.2255

  0.0005

  0.043%

  EURGBP

  0.8381

  0.0013

  0.161%

  EURJPY

  142.375

  0.1808

  0.127%

  USDJPY

  103.9650

  -0.0473

  -0.045%

Dužničke hartije

 • Cena

  Prinos

  Promena

  A2016

  98.76

  1.90%

  -0.36%

 • Ročnost

  Obim aukcije

  % Realizacije

  Izvršna stopa

  53W rsd

  1,000,000

  100.00%

  5.00%

  2Y eur

  50,000

  100.00%

  2.22%

  6M rsd

  300,000

  87.93%

  4.57%

  3M rsd

  300,000

  96.26%

  4.40%

  10Y eur

  100,000

  76.77%

  4.50%

E-TRGOVANJE

Desktop

INO-TRŽIŠTA

Partners

Beogradska berza od 2. novembra produžava vreme trgovanja do 14 sati

M&V Investment VESTI

Na osnovu člana 61. stav 2. tačka 13. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-467- 1/12) i člana 77. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-1148-1/14, u daljem tekstu: Pravila Berze), direktor Beogradske berze a.d. Beograd, dana 25. septembra 2015. godine, doneo je

 

O D L U K U o dužini trajanja faza trgovanja

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se dužina trajanja redovnih faza (vreme početka, trajanja i kraja faze) u okviru određenog metoda trgovanja hartijama od vrednosti na segmentima i tržišnim segmentima regulisanog tržišta i MTP Belex, za primenjeni model zone fluktuacije koji sadrži samo AZF (apsolutnu zonu fluktuacije).

 

I REGULISANO TRŽIŠTE

 

Na segmentu regulisanog tržišta, trgovanje svim vrstama hartija od vrednosti, na svim tržišnim segmentima:

 1. Prime Listing –– Akcije

 2. Prime Listing Obveznice

 3. Standard Listing –Akcije

 4. Open Market Akcije

 5. Open Market Obveznice

organizuju  se  METODOM  KONTINUIRANOG  TRGOVANJA,  sa  sledećim  rasporedom trajanja redovnih faza metode kontinuiranog trgovanja:

 

 • 9:00 9:30 – faza predotvaranja, sa podfazama:

  • 9:00 – 9:25 – prijem naloga,

  • 9:25 – 9:30 – random period;

 • 9:30 – otvaranje;

 • 9:30 14:00 – kontinuirano trgovanje;

 • 14:00 zatvaranje.

 

II MTP BELEX

 

Na segmentu MTP Belex trgovanje se organizuje metodom preovlađujuće cene ili metodom kontinuiranog trgovanja i to na tržišnim segmentima:

 1. MTP akcije

 2. MTP ZIF

organizuje se METODOM PREOVLAĐUJUĆE CENE, sa sledećim rasporedom trajanja redovnih faza metode preovlađujuće cene:

 

 • 09:00––12:00 –– faza predotvaranja, sa podfazama:

  • 09:00 – 11:55 – prijem naloga,

  • 11:55 – 12:00 – random period;

 • 12:00 –– aukcija;

 • 12:00 trgovanje.

 

 1. MTP obveznice

organizuje  se   METODOM  KONTINUIRANOG  TRGOVANJA,  sa  sledećim  rasporedom trajanja redovnih faza metode kontinuiranog trgovanja

 

 • 9:00––9:30–– faza predotvaranja, sa podfazama:

  • 9:00– 9: 25– prijem naloga,

  • 9: 25–  9:30– random period;

 • 9:30–– otvaranje;

 • 9:3014:00 kontinuirano trgovanje;

 • 14:00 zatvaranje.

 

Član 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od berzanskog sastanka organizovanog na dan 2.11.2015. godine.

Danom primene ove Odluke prestaje da važi Odluka o dužini trajanja faza trgovanja u okviru metode trgovanja hartijama od vrednosti na segmentima regulisanog tržišta i MTP Belex (broj: 01/1-6527/12, od 4. 6.2012. godine sa izmenom i dopunom broj:01/1-11161/12, od 7. septembra 2012. godine.

 

Ova Odluka objavljuje se na internet stranici Berze.

 

BEOGRADSKA BERZA

Siniša Krneta, direktor

Obaveštenje akcionarima Energoprojekt Niskogradnja a.d.

M&V Investment VESTI

BDD M&V Investments a.d. Beograd u svojstvu korporativnog agenta ovim putem obaveštava bivše akcionare Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd...

Opširnije...

BDD M&V Investments a.d. Beograd u svojstvu korporativnog agenta ovim putem obaveštava bivše akcionare Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd čije su akcije otkupljene u postupku prinudnog otkupa sprovedenog od strane otkupioca Energoprojekt Holding ad Beograd da je otkupilac objavio informaciju da je rešenjem suda utvrđena vrednost jedne akcije u iznosu od 2.769,55 dinara.

Shodno članu 521 akcionari čije su akcije bile predmet otkupa mogu podneti zahtev za isplatu razlike u ceni preko člana Centralnog registra (razlika između  2.769,55 dinara i cene od 1.563,08 dinara iz prinudnog otkupa uvećana za zakonsku zateznu kamatu).

Akcionari se mogu javiti M&V Investments-u za uputstvo o načinu dostave zahteva i dokumentacije potrebne za isplatu novčanog iznosa utvrđene razlike u ceni.

 

Preuzimanje akcija u vlasništvu Danube Foods Group

M&V Investment VESTI

M&V Investments je uspešno sproveo ponude za preuzimanje domaćih akcionarskih društava Bambi, Imlek i Industrijske nekretnine...

Opširnije...

M&V Investments je uspešno sproveo ponude za preuzimanje domaćih akcionarskih društava Bambi, Imlek i Industrijske nekretnine, koje su bile u vlasništvu Danube Foods Group, od strane investicionog fonda Mid Europa Partners. Zainteresovani akcionari, koji su želeli da prodaju svoje akcije su mogli da ih deponuju do 7.aprila. Saldiranje transakcija je izvršeno 8.aprila, u ukupnom iznosu od 39,15 miliona eura. 

Obaveštenje

M&V Investment VESTI

Obaveštenje za akcionare i bivše akcionare vezano za novčana sredstva po osnovu dividende i prinudnog otkupa.

Opširnije...

O B A V E Š T E NJ E

BDD M&V Investments a.d. ovim putem obaveštava sve bivše i sadašnje akcionare Izdavaoca, navednih u ovom obaveštenju, koji nisu podigli novac po osnovu:

 • Prinudnog otkupa akcija,
 • Isplate dividende,

da se jave na brojeve telefona navedene u nastavku obaveštenja, kako bi dobili neophodna uputstva o načinu dostave dokumentacije potrebne za isplatu novčanog iznosa deponovanog kod brokera po navedenim osnovima.

Kontakt:

011/3530-900

e-mail: bg@mvi.rs

BDD M&V Investments a.d.

 

Spisak izdavaoca kod kojih je sproveden prinudni otkup akcija

RB

Naziv

1

Knjaz Miloš

2

DDOR

3

Granexport

4

Lafarge

5

Agrobegeč

6

Agrooprema

7

Apatinska pivara

8

Beteks

9

Čep

10

Frad

11

Inos metali

12

Jugofund

13

Mlekoprodukt

14

Palić THU

15

Špik iverica

16

Zorka Pharma

17

Bačka

18

Beogradelektro

19

BIGZ

20

Donji Srem

21

Hidroinvest

22

Kolubara Univerzal

23

Nova Sloga

24

Progres Velika Plana

25

SP Laboratorija

26

Vitamin Horgoš

27

Avala Ada

28

Agrounija

29

Centroproizvod

30

Coca Cola

31

Geoinženjering

32

Jugozapadna Bačka

33

Mlekara Leskovac

34

PD Vojvodina

35

Rubin

36

Seme Beograd

37

Šećerana Jedinstvo

38

Trgopromet Prokuplje

39

Žabaljska Trgovina

40

Agroseme

41

Angropromet

42

Budućnost ad Novi Sad

43

Carnex

44

Centar

45

Danubius

46

Đuro Strugar

47

Elan Izbište

48

GP Napred

49

Jaffa

50

Lala Stanković

51

Labudnjača

52

Palanački kiseljak

53

Pobeda holding

54

Poštanska štedionica

55

Selekcija Aleksinac

56

SokoŠtark

57

Somborputevi

58

Umka

59

Veolia transport

60

Altech

61

BB Minaqua

62

BIGZ

63

Đuro Strugar dopuna

64

Energoprojekt Niskogradnja

65

Frikom

66

Jedinstvo Kikinda

67

Kamendin

68

Kelebija

69

Neoplanta

70

Niva

71

Pobeda holding dopuna

72

Srbijaprojekt

73

Standard Novi Sad

74

Tipoplastika

75

Ujedinjene Srpske Pivare

76

Vogel

77

Dijamant Agrar

78

EP Visokogradnja

79

EP Energodata

80

EP Hidroinženjering

81

EP Urbanizam i Arhitektura

82

M-Industry

83

Kontaktor

84

Pionir ad Leskovac

85

Ravnica ad Bajmok

86

Jelen DO

87

INST.ZA KVALITET RADNE I ŽIVOTNE SREDINE 1.MAJ

 

Spisak izdavaoca koji su izvršili isplatu dividende

RB

Naziv

1

Aerodrom

2

Agrobanka

3

Aik banka

4

Alfa Plam

5

AMSO

6

Bambi

7

Beogradska Pekarska Industrija

8

Centroproizvod

9

Danubius

10

EP Entel

11

EP Holding

12

EP Industrija

13

EP Visokogradnja

14

Galenika FITO Farmacija

15

Geosonda

16

Globos Osiguranje

17

Goša FOM

18

Goša montaža

19

Imlek

20

Impol Seval

21

Iritel

22

Marfin banka

23

Neostar

24

Nis

25

Projektomontaža

26

Robne kuće Niš

27

Soja Protein

28

Srem put

29

Telekom Srbija

30

Tigar

31

Veterinarski zavod Zemun

32

Vojvodinaput

33

Zastava Promet

34

ZIF Fima

 

Spisak izdavaoca kod kojih je sproveden prinudni otkup akcija ili isplata dividende a čiji su akcionari imali račun otvoren kod MMK Niš:

RB

Naziv

1

NIŠPROMET

2

STOTEKS

3

ROBNE KUĆE NIŠ

4

KOVILOVAČA

5

ALMAGA

6

ELEKTROMEDICINA

7

BELVIT

8

VUČJA

9

ZVEZDA I ALOGA-TRANSPORT LESKO

10

AGROBANKA

11

ENERGOPROJEKT

12

NISSALA

13

TIGAR

14

ALFA PLAM

15

NISKOGRADNJA

16

ZASTAVA PROMET

 

 

 

Švedska postepeno prelazi na šestočasovni radni dan

IZVOR: TANJUG

Švedska postepeno prelazi na šestočasovni radni dan u nastojanju da poveća produktivnost i učini ljude srećnijima, piše britanski list Independent.

Opširnije...

LONDON - Švedska postepeno prelazi na šestočasovni radni dan u nastojanju da poveća produktivnost i učini ljude srećnijima, piše britanski list Independent.

Radnici širom zemlje su se već susreli sa ovom promenom čiji je cilj da veći obim posla bude obavljen u kraćem roku i da se osigura da ljudi imaju dovoljno energije kako bi uživali u privatnom životu, prema pisanju portala Sajens Alert.

Centri japanskog proizvođača automobila Tojote u Geteborgu, drugom najvećem švedskom gradu, napravili su ovaj zaokret još pre 13 godina, zahvaljujući čemu su, kako je saopštila kompanija, radnici srećniji i povećan je profit u tom periodu.

I kompanija Filimundus, koja razvija aplikacije za mobilne uređaje, uvela je prošle godine šestočasovni radni dan.

"Osmočasovni radni dan nije efikasan kao što neki misle. Ostati fokusiran na specifičan zadatak tokom osam sati je veliki izazov", izjavio je direktor Filimundusa, Linus Felt, dodajući da radnicima na poslu nije dozvoljeno korišćenje društvenih mreža i sastanci su svedeni na minimum.

Šestočasovni radni dan će, prema njegovoj oceni, osigurati da ljudi imaju dovoljno energije za privatne obaveze kada napuste radno mesto, što je teško izvodljivo sa osmočasovnim radnim danom.

Prema portalu Sajens Alerta, doktori i sestre u pojedinim bolnicama u Švedskoj su takođe prešli na šestočasovni radni dan, dok je jedan starački dom u Geteborgu početkom godine napravio tu izmenu.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203588

Tigar obućom snabdeva skandinavsku vojsku i Hong Kong

IZVOR: TANJUG

Kompanija Tigar a.d. zaštitnom obućom u vrednosti od 4.700.000 evra danas snabdeva armije skandinavskih zemalja i vatrogasne jedinice u Hong Kongu, a 75 ...

Opširnije...

PIROT - Kompanija Tigar a.d. zaštitnom obućom u vrednosti od 4.700.000 evra danas snabdeva armije skandinavskih zemalja i vatrogasne jedinice u Hong Kongu, a 75 odsto realizacije Tigrovih proizvoda pripada inostranim tržištima, 

Očekivana i ugovorena vrednost realizacije obuće je vredna od 4.700.000 evra ili 117.000 pari obuće, a tu vrstu obuće vrhunskog kvaliteta i dizajna kompanije Tigar prepoznali su i kupci iz Zapadne Evrope, Skandinavije, Azije i Amerike, saopštila je ta kompanija. 

Prema rečima izvršnog direktora za komercijalu i marketing Tigra a.d. Branislava Ćurića, inostranim tržištima pripada 75 odsto realizacije Tigrovih proizvoda. 

On je podsetio da od 2013. kompanija Tigar odgovara na visoke zahteve tendera nabavke vojnih čizama specijalne namene estonske, švedske i finske armije.

Kompanija Tigar lansirala je i novu kolekciju modne i dečije gumene obuće za prve kišne dane, a kako ističu proizvođači, domaće gumene čizme koje su izrađene od visokokvalitetnih materijala u skladu su s definisanim ekološkim standardima, spoj su bezbednosti, mode i tradicije.

"Ovih dana ulazimo u projekat razvoja i komercijalizacije čizama s motivima pirotskog ćilima u saradnji sa udruženjem Damsko srce, što će biti dva brenda u jednom", rekla je marketing menadžer Tigra Danijela Aleksov.

U okviru akcije "Najbolje iz Srbije", Tigar obuća je ove godine dobila nagradu u kategoriji najbolji robni brend, čime je potvrdila osmodecenijsku tradiciju, kvalitet i originalnost.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203624

Migranti nisu pogurali dinar

IZVOR: politika

Osim naše, ojačale su i valute drugih zemalja zbog mera Evropske centralne banke i smanjenja dužničke napetosti oko Grčke.

Opširnije...

Osim naše, ojačale su i valute drugih zemalja zbog mera Evropske centralne banke i smanjenja dužničke napetosti oko Grčke.

Dinar je već duže vreme stabilan. Čak i jača. Zvanični srednji kurs juče je bio 119,7 dinara, ali za to nisu zaslužni nevoljnici s Bliskog istoka i njihova potrošnja u Srbiji, kako se procenjuje u pojedinim stručnim krugovima. Za mesec dana vrednost dinara porasla je 0,5 odsto, a od početka godine više od celog procenta.

Ovih dana mogu se čuti procene da migranti dnevno u Srbiji troše oko šest miliona evra. Mesečno oko 180 miliona evra. Malo ili mnogo za jačanje dinara?

Krajnje površna i računica koja ne stoji. Kurs dinara već je bio „primiren” još s proleća ove godine. Mnogo pre dolaska migranata. Činjenica je da se ti bliskoistočni nevoljnici mogu videti i u bankama i da im novac stiže od rođaka preko Vestern juniona. Međutim, oni se u većini slučajeva kod nas zadržavaju dan, dva i novac uglavnom iznose sa sobom, jer su tek na pola puta do države, svog konačnog odredišta.

Da bi sprečila osetnije jačanje dinara NBS je od početka godine kupila 840, a prodala svega 130 miliona evra. Sasvim obrnuto nego pre koju godinu kada je prodavala više od milijarde evra, a kurs nije mogla da zauzda.

Oprezniji stručnjaci, ipak, tvrde da Srbija po jačanju domaće valute ni po čemu nije izuzetak. Slično se dešava i kod regionalnih valuta koje su u režimu plivajućeg deviznog kursa. Od početka godine poljski zlot ojačao je za 2,30, češka kruna za 1,9, mađarska forinta za 0,8, a rumunski lej za 1,2 odsto.

Razlozi za jačanje ovih valuta, pa i dinara, navode stručnjaci, nalaze se u interesu stranih investitora za kupovinu dužničkih hartija zemalja u razvoju, a sve kao posledica smirivanja tenzija u pogledu paketa pomoći Grčkoj od početka jula, kao i zbog nastavka „upumpavanja” novca Evropske centralne banke u svoj bankarski sistem. U našem slučaju za stabilnost dinara veoma je važno i smanjenje fiskalnog i deficita tekućeg računa.

Analitičar Hipo banke Marko Danon kaže da su prethodnih meseci nešto pojačani pritisci na jačanje vrednosti dinara, usled čega je domaća valuta ojačala za oko jedan odsto nominalno od početka godine.

Ovi pritisci su u vezi sa pojačanim prilivima kapitala na domaćem tržištu duga, u skladu sa znatno povećanom likvidnošću na međunarodnim tržištima, nakon mera Evropske centralne banke početkom godine. Ovakva kretanja su, osim na domaćem tržištu, vidljiva u slučaju i drugih regionalnih valuta u režimu plutajućeg kursa – kaže Danon.

I analiza Erste banke pokazuje da su tražnja investitora i intervencije NBS glavni razlog za stabilnost dinara.

– Na deviznom tržištu smo u poslednjih nekoliko meseci videli veće pritiske u pravcu jačanja, pri čemu je povoljnije ekonomsko i fiskalno okruženje bilo vetar u leđa da trgovanje bude atraktivnije kao protivteža međunarodnim trzavicama koje su izazvali događaji u Grčkoj. Odnos evra i dinara uglavnom je stabilan, a mi i dalje vidimo malo smisla u tome da se dozvoli da dinar ojača ispod granice od 120 dinara za evro, pri čemu glavne opasnosti dolaze od potencijalnog izbijanja novih nestabilnosti na globalnim tržištima i rizika vezanih za pogoršanje situacije u pogledu obaveza preuzetih prema stendbaj aranžmanu sa MMF-om, navode u ovoj banci.

Ekonomista Goran Nikolić smatra da je politika sprečavanja jačanja dinara dobra zato što bi u suprotnom došlo do urušavanja spoljnotrgovinskog bilansa. „Sa druge strane, takva politika NBS je dobra i sa aspekta budžeta, jer jak dinar smanjuje prihode od uvoznog PDV-a, koji čini dve trećine ukupnog PDV-a, a između ostalog smanjuje i prihode od akciza”, ukazao je Nikolić. On ocenjuje da kretanje kursa ukazuje da će se obistiniti projekcija Ministarstva finansija zacrtana u Fiskalnoj strategiji, a po kojoj će prosečan kurs u ovoj godini biti 120 dinara za jedan evro. Najniža vrednost dinara prema evru ove godine bila je 29. januara – 123,57 dinara.

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Migranti-nisu-pogurali-dinar.lt.html

Sa Gaspromom dogovoreno proširenje Banatskog dvora

IZVOR: TANJUG

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je danas da je postignut dogovor sa Gaspromom o proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski dvor i poručio da Srbija ima dovoljno gasa za ...

Opširnije...

BEOGRAD - Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je danas da je postignut dogovor sa Gaspromom o proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski dvor i poručio da Srbija ima dovoljno gasa za predstojeću grejnu sezonu.

Vlada Srbija za to neće morati da daje dodatne granacije i novac, već će se posao realizovati kroz projektno finansiranje, rekao je Bajatović na konferenciji za novinare povodom 10 godina rada Srbijagasa.

On je naveo da Srbijagas ostaje strateški partner sa ruskim Gaspromom.

Za drugu fazu modernizacije skladišta Banatski dvor, prema saopštenju Srbijagasa, trebalo bi da se investira 65 miliona evra bez izgradnje pratećih gasovoda. 

Kapacitet tog skladišta bi posle proširenja trebalo da iznosi jednu milijardu metara ku bnih, proizvodnja do 10 miliona kubika dnevno, a utiskivanje gasa sedam miliona kubika.

Bajatović je poručio da je Srbija gasno obezbeđena za predstojeću zimu i da je Banatski dvor spreman za novu grejnu sezonu.

Bajatović ne očekuje probleme, jer se Banatski dvor nesmetano puni gasom. 

On je najavio da se razmatra mogućnost da Srbija u Mađarskoj uskladišti 100 do 200 miliona kubika gasa u slučaju da dođe do problema sa transportom preko Ukrajine.

Generalni direktor Srbijagasa je ukazao da je pokrenuto i pitanje sniženja troškova transporta gasa za Srbiju preko Mađarske koji sada iznosi od 44 do 47 dolara za 1.000 kubika, na taj način što bi se isporuka gasa odvijala na srpskoj granici, a što bi značajno snizilo ukupnu cenu gasa.

Bajatović je rekao da je Srbija već počela pregovore za nove pravce snabdevanja gasom, jer se očekuje da ćemo taj gas dobijati sa severa pošto će biti novih kolicicina gasa iz novog gasovoda Severni tok dva.

On je dodao da jugoistočna Evropa nema alternativu u snabdevanju gasom, a da su količine tog energenta koje se pominju iz Azerbeđžana već zakupljene, a iz Hrvatske i Bugarske ne postoje gasovodi regionalnog kapaciteta koji bi mogli da dopremaju gas do ovog regiona.

Srbija, dodao je Bajatović, nije pozvana ni u jedan gasni projekat u regionu i jedini gas koji nam je dostrupan je ruski.

Govoreći o rezuiltatima poslovanja Srbijagasa, Bajatović je naveo da je ta kompanija, za šest meseci ove godine, imala gubitak od 5,8 milijardi dinara, zbog davanja gasa preduzećima u restruktuiranju, a da nije bilo toga ostavrila bi profit od 70 miliona evra.

Bajatović je naveo da je Srbijagas iz istog razloga i na kraju prošle godine, zabeležila gubitak od 45 milijardi dinara i dodao da je taj gubitak, u međuvremenu, delimično smanjen zbog agresivne politike naplate dugovanja.

Ukupni gubici Srbijagasa, zbog podrške preduzećima u restruktuiranju, kursnih razlika, oprostanja dugova i odlozenog plaćanja i niže cene gasa od realne, iznosili 1,06 mijardi evra i dodao da se Srbijagasu ukupno duguje 1,4 milijarde evra.

"Srbijagas nije pojeo sam sebe, jer on ne troši gas. Kompanija je poklonila sebe građanima i privredi, jer socijalna politika koja se vodila preko niske cene gasa, ima cenu koju neko mora da plati", poručio je Bajatović. 

Direktor tog javnog preduzeća kazao je da Srbijagas nema nikakve dugove prema Gaspromu za prošlu grejnu sezonu, a plaćeni su čak i oni dugovi od 70 miliona evra iz 1996. i 2001. godine.

Bajatović je ukazao da je to preduzeće od ukupnog ranijeg duga od 962 miliona evra, samo otplatilo oko 600 miliona evra, a država oko 360 miliona evra.

Toplane u Srbiji su sada bolje platiše nego ranije i Srbijagas je uspeo da naplati sve kamate na stara dugovanja od njih, zbog čega je Srbijagas imao vanredni prihod od četri milijarde dinara.

U Srbijagasu je u toku proces restruktuiranja i kompanija je podeljena na nezavisnog transpotera i distributera gasa, koji će početkom sledeće godine početi operativno da funkcionišu, najavio je rekao je on.

Srbijagas je pravno podeljena kompanija po delatnostima, ostaće vertikalno integrisana kompanija, a u planu je u sledećoj fazi korporativizacija preduzeća i njeno pretvaranje u akcionarsklo društvoi, reako je Bajatović.

Dobijam 16.500 evra u tri preduzeća

Bajatović je izjavio da njegova plata u Srbijagasu iznosi oko 1.500 evra mesečno, a da dobija nadoknade za učešće u nadzornim odborima - još 10.000 evra od Jugoroz gasa i od skladišta gasa Banatski dvor 5.000 evra. Bajatović je istakao da nadoknade koje dobija daje u humanitarne svrhe i da to može lako da se proveri. On je na pitanje novinara da prokomentriše da li je u sukobu interesa, kao što tvrdi Agencija za borbu protiv korupcije, odgovorio:"Po meni ništa nije sporno". "Argumentaciju sam dao Agenciji za borbu protiv korupcije, neka ona odlučuje o tome i onda ću se o tome izjasniti. Ne mogu da tumačim nezavisno regulatorno telo", rekao je generalni direktor Srbijagasa. Bajatović je istakao da, prema njegovom mišljenju, on ne potpada pod taj zakon, navodeći da se tako i skupština izjasnila. On je dodao da, ukoliko Agencija bude donela drugačiju odluku o tome, da će se o tom pitanju odlučivati na Vladi Srbije. "Nisam zakucan ni za šta, pa ni za fotelju Srbijagasa", rekao je Bajatović. Bajatović je bio i kodirektor u zajedničkom preduzeću Srbije i Rusije za realizaciju projekta Južni tok koji je obustavljen u decembru prošle godine.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203429

HNB potrošila milione evra za odbranu kursa kune

IZVOR: TANJUG

Hrvatska narodna banka (HNB) je u samo jednom danu potrošila milione deviza u cilju stabilizacije kamatne stope i odbrane kursa nacionalne valute, kune.

Opširnije...

ZAGREB - Hrvatska narodna banka (HNB) je u samo jednom danu potrošila milione deviza u cilju stabilizacije kamatne stope i odbrane kursa nacionalne valute, kune.

Naime, HNB je juče prvo intervenisala putem obratne repo aukcije, plasirajući bankama 1,188 milijardi kuna (154 miliona evra), a odmah posle toga je na deviznom tržištu prodala bankama 268,3 miliona evra, piše Tportal.

U tekstu je precizirano da je HNB na toj repo aukciji, koja podrazumeva kupovinu hartija od vrednosti od strane HNB-a uz istovremenu obavezu njihove prodaje na ugovoreni dan, prihvatila sve ponude banaka u iznosu od 1,188 milijardi kuna, po fiksnoj repo stopi od 0,80 odsto i datumom reotkupa 7. oktobra.

"Taj se potez očekivao, a usmeren je na stabilizaciju odnosno smanjenje kamatnih stopa, zatim na njihov povratak ka nižim nivoima, kao i na osiguranje likvidnosti bankama za nadolazeću konverziju kredita izraženih u švajcarskim francima u evre i usklađivanje valutnih pozicija", objasnila je direktor Direkcije za ekonomska istraživanja Rajfajzen banke Austria, Zrinka Živković Matijević.

Posle odbratne repo aukcije usledila je devizna intervencija putem koje je HNB na deviznom tržištu bankama prodala 268,3 miliona evra po prosečnom kursu od 7,638 kuna za jedan evro, čime je iz finansijskog sistema povučeno 2,05 milijardi kuna.

Reč je o trećoj deviznoj intervenciji HNB-a u ovoj godini - prva je bila 22. januara, a druga 20. februara. I tada je HNB prodavala evre.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203333

BAT preuzeo Tvornicu duhana Rovinj

IZVOR: BLIC

British American Tobacco (BAT) priveo je kraju ranije najavljeni proces kupovine kompanije TDR d.o.o. i druge imovine društva vezane za duvansku industriju i maloprodaju od Adris Grupe d.d, po ...

Opširnije...

British American Tobacco (BAT) priveo je kraju ranije najavljeni proces kupovine kompanije TDR d.o.o. i druge imovine društva vezane za duvansku industriju i maloprodaju od Adris Grupe d.d, po ukupnoj ceni od 550 miliona evra, saopštili su iz BAT.

TDR je vodeći nezavisni proizvođač cigareta u Jugoistočnoj Evropi sa liderskom pozicijom na hrvatskom tržištu i jakom pozicijom u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori, konstatuju u saopštenju BAT.

„Ovo je veoma značajna akvizicija koja će ubrzati rast kompanije British American Tobacco u regionu, jer predstavlja sinergiju BAT-ovog međunarodnog iskustva i ekspertize sa TDR-ovim nasleđem i lokalnim znanjem. Akvizicija će dodatno ojačati BAT-ovu poziciju na tržištu Srbije, istovremeno pružajući i nove mogućnosti našoj fabrici u Vranju”, izjavio je Tanos Trimis, generalni direktor kompanije BAT za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Povodom transakcije British American Tobacco konsultovao je kompanije EY, Baker & McKenzie i Wolf Theiss.

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/594908/BAT-preuzeo-Tvornicu-duhana-Rovinj

Podatke građana izvršitelji od danas dobijaju od NBS-a

IZVOR: TANJUG

Po Zakonu o platnim uslugama, koji je danas stupio na snagu, izvršitelji će ubuduće podatke o tekućim i štednim, dinarskim i deviznim računima građana dobijati iz Jedinstvenog registra računa ...

Opširnije...

BEOGRAD - Po Zakonu o platnim uslugama, koji je danas stupio na snagu, izvršitelji će ubuduće podatke o tekućim i štednim, dinarskim i deviznim računima građana dobijati iz Jedinstvenog registra računa fizičkih i pravnih lica od Narodne banke Srbije.

 Zamenik predsednika Komore izvršitelja Svetlana Manić rekla je Tanjugu da su i do sada izvršitelji sprovodili izvršenje zaplenom novca na računu dužnika.

"Ranije su radi pribavljanja broja računa morali da se obraćaju svim poslovnim bankama pojedinačno, a ubuduće će na pismeni zahtev izvršitelja odgovarati NBS i dostavljati brojeve računa i ime poslovne banke kod koje se račun vodi", navela je ona.

Nakon toga, Manić objašnjava da će izvršitelj donositi zaključak o zapleni novčanih sredstava na računu dužnika, koji će dostaviti poslovnoj banci na sprovođenje.

"Izvršitelj ima pravo da pribavlja brojeve računa samo izvršnih dužnika za koje se vodi postupak prinudne naplate", ukazala je ona.

Manić, međutim, ističe da izvršitelji neće imati pravo da dobiju podatke o računima građana za koje se ne vodi postupak naplate duga.

Zakonom o platnim uslugama propisano je, kako tvrde u NBS, da se u elektronskom obliku vodi jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica.

Na ovoj adresi objašnjavaju Tanjugu da će registar sadržati podatke o vlasniku računa - ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta, odnosno boravišta, iste podatke o licu ovlašćenom za raspolaganje sredstvima na računu, kao i podatke o računu - broj računa, vrstu računa, datum otvaranja, datum gašenja računa...

"Jedinstveni registar računa neće sadržati podatke o stanju i promenama na računu", naveli su u NBS.

Navedeni podaci će, kako tvrde, omogućiti efikasnije i brže vođenje izvršnog postupka, poreskog postupka, ostavinskog postupka...

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203433

Er Srbija uvodi usluge interneta i mobilne telefonije

IZVOR: TANJUG

Nacionalna avio-kompanija "Er Srbija" započela je danas postepeno uvođenje usluga interneta i mobilne telefonije "Air Serbia Wi-Fly" širom svoje flote putničkih aviona Erbas A319 i A320.

Opširnije...

BEOGRAD - Nacionalna avio-kompanija "Er Srbija" započela je danas postepeno uvođenje usluga interneta i mobilne telefonije "Air Serbia Wi-Fly" širom svoje flote putničkih aviona Erbas A319 i A320.

"Er Srbija" time postaje prva avio-kompanija u regionu i jedna od malobrojnih avio-kompanija u Evropi koja omogućuje pristup internetu i uslugama mobilne telefonije na većem delu svoje flote.

Time omogućava svojim putnicima da tokom leta budu u kontaktu sa prijateljima, članovima porodice i kolegama na poslu, saopšteno je iz te kompanije.

"Ova usluga se danas zvanično uvodi u rad nakon što je uspešno završen produženi period javnog testiranja, koji je tokom prošle nedelje sproveden na jednom od Erbas aviona Er Srbije (JU-APJ), kada su pripadnici srpske onlajn i ICT zajednice, kao i redovni putnici na letovima, imali priliku da testiraju funkcionisanje novog sistema i da pruže povratnu informaciju o svom iskustvu. Sva saznanja koja su na ovaj način stečena su iskorišćena kako bi se sistem usavršio pre zvaničnog uvođenja u rad", navodi se u saopštenju.

Od danas će usluga biti na raspolaganju na svim letovima u trajanju dužem od jednog časa i dvadeset minuta koje obavljaju još dva aviona (JU-APH i JU-APB).

Očekuje se da će se još jedan avion pridružiti floti "Air Serbia Wi-Fly" 15. oktobra, do kada će ova usluga biti u potpunosti primenjena na ukupno četiri aviona.

Očekuje se da će usluga biti omogućena na celoj floti Erbas aviona Er Srbije do kraja prvog kvartala 2016. godine, a sistem za konekcije na letu omogućava bežični pristup internetu i uslugama mobilne telefonije.

Ove usluge zajedno čine rešenje “Air Serbia Wi-Fly”, koje pokreće Panasonik global komjunikejšns suit (GCS).

Gosti će moći da se povežu na mrežu "Air Serbia Wi-Fly" i da koriste bežični širokopojasni pristup internetu preko svih svojih uređaja koji to podržavaju, uključujući pametne telefone, tablete i laptop računare, što će im omogućiti da iz svog udobnog sedišta u avionu šalju elektronsku poštu, da pretražuju internet, da ažuriraju svoje naloge na društvenim mrežama i još mnogo toga.

"Ovim dostignućem našim klijentima sada zaista pružamo vrhunske usluge u avio-industriji, čime ispunjavamo svoju obavezu da kontinuirano uvodimo inovacije u našu ponudu i da našim gostima pružimo još veći izbor, više pogodnosti i zabave", rekao je generalni direktor Er Srbije Dane Kondić, a navodi se u saopštenju.

Rešenje za povezivanje na mobilnu telefoniju uključuje ugovore o romingu sa odgovarajućim operaterima, a gosti će moći da mu pristupe putem svojih GSM mobilnih telefona na kojima je aktiviran roming, što će im omogućiti da obavljaju odlazne i dolazne pozive, šalju i primaju SMS poruke i elektronsku poštu, kao i da koriste usluge prenosa podataka.

Iz bezbednosnih razloga, usluga će biti moguća samo kada su znaci za vezivanje pojaseva isključeni i kada avion dostigne visinu krstarenja.

Nova usluga povezivanja takođe podrazumeva i Air Serbia "Wi-Fly" portal, na srpskom i engleskom jeziku, koji će gosti moći besplatno da pretražuju i da pristupe najnovijim vestima, prognozi vremena i informacijama o Er Srbiji, njenoj mreži destinacija i partnerskim avio-kompanijama.

Svi gosti u Biznis klasi će do kraja godine dobijati besplatan vaučer za pristup internetu u trajanju od 30 minuta.

Cene usluge pristupa internetu će se kretati od 4,90 evra za 30 minuta (limit za preuzimanje 20 MB), 8,90 evra za 60 minuta (limit za preuzimanje 50 MB) i 13,90 evra za pristup tokom celog leta (limit za preuzimanje 90 MB) i moći da se plate kreditnom karticom (MasterCard, VISA, American Express, Discover i Diners Club).

Vaučeri za tridesetominutni pristup internetu će moći da se kupe i u gotovom po ceni od pet evra (600 dinara).

Korišćenje mobilnih telefona će se putnicima naplaćivati putem redovnog računa po važećoj tarifi za roming usluge, dodaje se u saopštenju "Er Srbije".

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203386

Vlada zaposlila 9.000 novih činovnika

IZVOR: DANAS

Vlada Srbije je nakon godinu dana ćutanja dostavila podatke Danasu o tome koliko je dato saglasnosti za nova zapošljavanja u javnom sektoru uprkos zabrani. Podaci su dostavljeni tek pošto je Upravni sud prošle ...

Opširnije...

Vlada Srbije je nakon godinu dana ćutanja dostavila podatke Danasu o tome koliko je dato saglasnosti za nova zapošljavanja u javnom sektoru uprkos zabrani. Podaci su dostavljeni tek pošto je Upravni sud prošle nedelje doneo presudu u korist novinara našeg lista, kojom je naložio Vladi da to učini u roku od 15 dana. U vladinoj Komisiji za davanje saglasnosti navode za Danas da su u proteklih 20 meseci dali saglasnost za 8.744 radna mesta, a da su odbijena 11.532 zahteva. To se, međutim, ne poklapa sa podacima ministarstava koja tvrde da su zajedno samo za 2014. dobila oko 13.500 saglasnosti.

U periodu od 24. januara 2014. do 15. septembra 2015. za ceo sektor javne uprave izdato je pozitivnih saglasnosti za 8.744 radna mesta, od čega na neodređeno vreme ukupno 7.055 radnih mesta i na određeno ukupno 1.698. U istom periodu nisu date saglasnosti za 11.532 radna mesta, od čega na neodređeno 8.374 i na određeno 3.158 - navode za Danas u vladinoj Komisiji dodajući da je taj broj zbir podataka iz svih do sada donetih zaključaka.

U odgovoru se dodaje i da Komisija ne raspolaže informacijom koliko je i zaista zaposleno ljudi u javnom sektoru od uvođenja zabrane zapošljavanja krajem 2013, a koja je na snazi do 31. decembra ove godine i najverovatnije neće biti produžena.

- Komisija ne raspolaže ni zbirnim ni pojedinačnim podacima o broju faktički zaposlenih novih ljudi nakon dobijanja saglasnosti Komisije. Na osnovu dobijene saglasnosti Komisije, korisnici javnih sredstava nadalje pokreću i sprovode konkursne postupke za zapošljavanje lica, koji mogu a ne moraju biti realizovani i rezultirati zapošljavanjem novih lica - ističe se u odgovoru.

U ove brojke izgleda da nisu uključeni zaposleni po ugovoru, jer se odgovor vlade ne poklapa sa podacima do kojih je Danas pre nekoliko meseci došao "peške". Sabirajući pojedinačne podatke svih ministarstava samo za 2014. godinu, dobili smo da je ukupan broj novozaposlenih, na neodređeno, određeno i po ugovorima, u javnom sektoru 13.430 - 7.218 na neodređeno i određeno i 6.212 po ugovorima. Najviše odobrenja u 2014. beleži se u MUP - čak 2.960, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave 2.345 i Ministarstvu zdravlja koje je "zaposlilo" 2.104 osobe.

Posmatrajući bez broja angažovanih po ugovoru, postavlja se pitanje koliko je realno da su sva ministarstva za 2014. godinu dobila saglasnost za više od 7.200 radnih mesta, a da je samo za osam meseci ove godine odobreno još 1.500.

Zbog višemesečnog ćutanja najpre Ministarstva finansija, a potom i Vlade Srbije, novinar Danasa i potpisnik ovih redova tužio je u martu ove godine vladu Upravnom sudu zbog ćutanja uprave. Sud je prošle sedmice doneo presudu u korist novinara našeg lista i dao rok vladi da odgovor dostavi u roku od 15 dana. Vladina Komisija, inače, odgovarajući na žalbu, tvrdila je pred sudom da "nije aktivno legitimisan organ javne vlasti u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja", kao i da se određena pitanja ne odnose na delokrug Komisije. Sud je takve navode ocenio neosnovanim.

Bez objavljivanja zaključaka

Vlada Srbije je decembra 2013. donela odluku o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru do 31. decembra 2015. Predviđeni su i izuzeci od zabrane koji su mogući samo uz saglasnost posebno formiranog i privremenog tela Vlade Srbije - Komisije za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja i dodatna radna angažovanja kod korisnika javnih sredstava. Doneta je i posebna uredba kojom se reguliše kako se traži saglasnost za nova zapošljavanja pored zabrane, a kojom je propisana i obaveza Vlade da na svojoj internet stranici mesečno objavljuje zaključke o davanju saglasnosti. Taj deo sopstvene uredbe Vlada nije ispoštovala.

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_zaposlila_9000_novih_cinovnika.4.html?news_id=308898

Iduće nedelje pokretanje visoke peći u Smederevu

IZVOR: TANJUG

Paljenje visoke peći jedan u Železari Smederevo zakazano je za iduću nedelju, potvrdio je za današnju "Politiku" Peter Kamaraš, generalni direktor kompanije HPK koja od marta upravlja tom čelicanom.

Opširnije...

SMEDEREVO - Paljenje visoke peći jedan u Železari Smederevo zakazano je za iduću nedelju, potvrdio je za današnju "Politiku" Peter Kamaraš, generalni direktor kompanije HPK koja od marta upravlja tom čelicanom.

On je kazao da je potrebno da prođe 10 do 15 dana do stabilizacije proizvodnje na visokoj peći jedan, a posle tog perioda HPK očekuje i maksimalne kapacitete na tom postrojenju od 75.000 tona.

Direktor za proizvodnju gvožđa Darko Đorđević rekao je da je takozvano zaduvavanje peći planirano za 7. oktobar, a da bi dva dana kasnije iz nje trebalo da poteče gvožđe.

"Politika" piše da u Smederevu očekuje da paljanju peći prisustvuje i premijer Aleksandar Vucić.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203504

Ukupna premija "Generali Grupe" u regionu centralno-istočne Evrope 1,8 mlrd EUR

IZVOR: novosti

Da li će ovogodišnja nedelja štednje imati bolje rezultate od predhodnih. Već dve godine stagnira šparanje. Kamate na devizna oročenja od 1,15 do 1,5 odsto.

Opširnije...

TRADICIONALNI rast štednje u "Nedelji štednje" izostao je prema podacima Narodne banke Srbije u poslednje dve godine, a kako i sami bankari kažu, to će se dogoditi i ovog novembra. Kako ističu u bankama, polaganje uloga je sve manje i sama štednja u Srbiji je gotovo dostigla maksimum s jedne strane, a s druge strane, kamate su sve manje i bliže se evropskim. Kod većine banaka su na nivou od 1,15 do 1,50 odsto godišnje na evre, a na dinarske depozite od šest do osam odsto. Samim tim i cena kredita je sve niža.

Ukupna devizna štednja je lane povećana za 68,8 milijardi dinara ili oko 56 miliona evra i iznosila je nešto više od 8,7 milijardi evra. Posmatrano po valutnoj strukturi, devizna štednja stanovništva, kako navodi NBS, ostvarila je niži rast nego u 2013. godini i to za oko 37 miliona evra, i još niži nego u 2012. godini. To je posledica pada kamata na uloge građana budući da deo rasta potiče od prinosa.

- Kretanje kamatnih stopa je rezultat opšteg pada kamatnih stopa na međunarodnim tržištima novca, ali i činjenice da su banke primenile našu preporuku da prikupljanje štednje usklade s tržišnim kretanjima i ne utiču na stabilnost bankarskog sektora - ističu u NBS. - Banke treba da privlače klijente, koji će da štede kod njih sa poboljšanjem uslova svojih usluga i širenjem lepeze bankarskih proizvoda. S obzirom na to da trošak izvora sredstava utiče na cenu bankarskih kredita, stvorili su se preduslovi za pad kamata na ovu uslugu.

Kako kaže Goran Milićević iz Komercijalne banke, građani biraju banku prema sigurnosti koju nudi.

- Štednja je gotovo na gornjoj granici - ističe Milićević. - Mali broj banaka ima rast uloga. Što neko nudi veću kamatu, to je veći rizik.

Prema rečima Slavka Carića iz Erste banke, enormnih kamata od pre sedam, osam godina više neće biti.

- Između ostalog, ogromne kamate na uloge građana imale su visoku cenu za celu državu i stanovništvo, jer smo za isplatu depozita i gašenje četiri banke morali da izdvojimo više od milijardu evra. Sada su kamate na štednju u padu, bliže se evropskim, a s druge strane imamo i imaćemo i dalje sve jeftinije kredite.

Kako navode u NBS, poboljšava se ročnost devizne štednje, tako da raste stavljanje uloga na duži period. Takođe je opao nivo depozita u stranoj valuti za 0,7 odsto. Iako u strukturi štednje u devizama i dalje dominira evro, zbog jačanja vrednosti dolara i švajcarskog franka zabeleženo je blago povećanje u ovim valutama. I dinarska štednja stanovništva raste, što znači da se poverenje u nacionalnu valutu polako vraća.

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:569785-Gradjani-sve-manje-stede

Većina zemalja EU ne želi GMO

IZVOR: TANJUG

Od 28 članica EU, njih 15 zahteva potpuno uklanjanje genetski modifikovanih organizama sa svoje teritorije, pošto se prilbližio rok za opredeljenje o novim evropskim propisima o GMO usevima, ...

Opširnije...

BRISEL - Od 28 članica EU, njih 15 zahteva potpuno uklanjanje genetski modifikovanih organizama sa svoje teritorije, pošto se prilbližio rok za opredeljenje o novim evropskim propisima o GMO usevima, saopštio je portparol Evropske komisije. 

Rastuća lista članica koje zadaju udarac biotehnološoj industriji,  jer žele potpunu zabranu uzgajanja GMO na svojim teritorijama, uklučuje i najznačajnije zemlje kao što su Nemačka i Francuska.

Britanija takođe traži zabranu za Škotsku, Vels u Severnu Irsku, ostavljajući samo Engleskoj slobodu da dobrovoljno dozvoli gajenje GM biljaka.

Na listi onih koji traže potpunu zabranu, nalaze se i Austrija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Grčka, Mađarska, Italija, Litvanija, Letonija, Holandija i Poljska. Belgija je odlučila da Valoniju zadrži bez GMO useva. Države članice imaju rok do 3. oktobra da odbace novo široko evropsko zakonodavstvo o GMO usevima. 

Ti nacionalni zahtevi moraju biti dostavljni velikim multnacionalnim kompanijama kao što su Monsanto i Dov, sa ciljem da bi se sprečilo uzgajanje GMO, koji je već EU odobrila, u procesu autorizacije.

EU je već uklonila više od 70 GMO proizvoda, ukljucujući hranu za ljude i životinje i rezano cveće. Agrokompanije imaju pravo da se suprotstave zahtevima da ti GMO proizvodi budu zabranjeni u pojedinim zemljama članicama, prenosi AFP.

Ako to čini, držva članica može da se pozove na ozbiljne razloge za zabranu, kao što su specifična životna sredina ili poljoprivredna pitanja. 

Neke zemlje EU strahuju da GM hrana preddtavlja potencijalnu opsanost po javno zdravlje i da može loše da utiče na ugled lokalnih poljoprivrednih proizvoda. Za neke druge zemlje, GMO predstavlja osnovnu tehnologiju koja se ne može zanemariti, kao ključ za ishranu rastuće svetske populacije.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203514

Povećan prometa robe u trgovini na malo za 0,7 odsto

IZVOR: TANJUG

Promet robe u trgovini na malo u Srbiji u avgustu 2015. bio je veći u tekućim cenama za 0,7 odsto, a u stalnim cenama za jedan odsto, u odnosu na isti mesec prošle godine, objavio je danas Republički zavod za ...

Opširnije...

BEOGRAD - Promet robe u trgovini na malo u Srbiji u avgustu 2015. bio je veći u tekućim cenama za 0,7 odsto, a u stalnim cenama za jedan odsto, u odnosu na isti mesec prošle godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

U avgustu 2015. u poredenju sa prethodnim mesecom promet robe je veći i u tekućim i u stalnim cenama za 0,8 odsto.

Promet robe u trgovini na malo u periodu januar - avgust 2015. u odnosu na isti prošlogodišnji u tekućim cenama je veći za 1,1 odsto, a u stalnim cenama za 1,7 odsto.

Promet u trgovini na malo (oblast 47 KD) dobijen je na osnovu statistickog istraživanja "Mesečni izveštaj trgovine na malo", realizovanog na uzorku i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave. 

Sve objavljene indekse treba tretirati kao prethodne, što znači da može doći do izvesnih korekcija na osnovu ocenjenih rezultata iz redovnih statističkih istraživanja koje sprovodimo na većem broju jedinica u uzorku. 

Indeksi prometa robe u stalnim cenama dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekucim cenama odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su iskljuceni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi, navedeno je u saopštenju.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203084

Štete od blokade granice 45 mil EUR - Bačeno 120 tona propale hrane

IZVOR: ekapija

Prve procene štete nastale blokadom srpske granice od strane Hrvatske kreću se oko 45 mil EUR govore podaci iz asocijacija prevoznika. Bačeno je i 120 tona propale ...

Opširnije...

Prve procene štete nastale blokadom srpske granice od strane Hrvatske kreću se oko 45 mil EUR govore podaci iz asocijacija prevoznika. Bačeno je i 120 tona propale hrane a i dalje stižu podaci o nastaloj šteti saznaje RTV u Upravi carine Srbije.

Asocijacija srpskih transportera još računa novčanu štetu zbog blokade srpske granice od strane Hrvatske, ali za sada se stiglo do cifre od 28 mil EUR.

Više od 8.000 šlepera je danima bilo zarobljeno, a u cifru ne ulaze takozvani šleperski dani i dnevnice koje su vlasnici šlepera morali da plate dok su vozila stajala. U Carini Srbije još računaju štetu, jer svakoga časa stižu novi podaci.

Zbog dugog čekanja propalo je i 120 tona raznovrsne hrane a, da apsurd bude veći, tom količinom hrane migranti su mogli da se hrane bar mesec dana, izračunali su domaći špediteri.

Kada se sve sabere, preliminarna šteta kod prevoznika zbog blokade dostigla je cifru od 45 mil EUR.

 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1253170/%C5%A0tete-od-blokade-granice-45-mil-EUR-Ba%C4%8Deno-120-tona-propale-hrane

Mali ulog za (malo) veći ček

IZVOR: novosti

Raste broj građana Srbije koji uplaćuju u privatne penzijske fondove. Rešenje za neprijavljene, i za one koji žele dodatne prihode u starosti.

Opširnije...

U DOBROVOLjNIM penzijskim fondovima u Srbiji na kraju drugog kvartala 2015. štedi 189.000 građana, što je za oko 33.000 više nego krajem 2008, na početku ekonomske krize. Poređenja radi, penziju iz državnog fonda trenutno prima oko 1,7 miliona ljudi.

Privatna penzija više nije izbor samo užeg kruga dobrostojećih, već naprotiv, do redovnog mesečnog primanja danas može svako ko jednom u 30 dana uspe da izdvoji bar 1.000 dinara "sa strane". Računica govori da, recimo, za ček od 40.000 dinara, koji će budući penzioner primati 10 godina, mesečno tokom 30 godina treba izdvajati oko 20 evra.

Kako navodi Dragana Panić, savetnik za ulaganje u penzijske fondove u dobrovoljnom penzijskom fondu "Dunav", ovo je idealno rešenje da ljudi koji nisu prijavljeni, a imaju povremene ili privremene poslove, ostvare penziju, a da oni koji su u radnom odnosu poboljšaju životni standard u starosti.

- Reč je o vidu fleksibilne štednje - kaže ona. - Pojedinac ili poslodavac može da uplaćuje na mesečnom, kvartalnom ili periodičnom nivou i svaki prekid se ne sankcioniše, a član zadržava sva prava. Poslodavac koji uplaćuje dopunske penzijske doprinose za svoje zaposlene do mesečnog iznosa od 5.420 dinara oslobođen je plaćanja poreza na zarade kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i ova vrsta troška mu se priznaje u poreskom bilansu.

Naša sagovornica navodi da su uplate fizičkih lica preko administrativne zabrane do iznosa od 5.420 dinara oslobođena poreza na zarade po stopi od 10 procenata. Svaki član fonda ima onlajn uvid u stanje na individualnom računu i može da oceni koliko kvalitetno se upravlja njegovom imovinom.

Za Natašu Đurđević iz fonda "Đenerali" najvažnije je da pri izboru fonda građani povedu računa o sigurnosti svojih ulaganja, odnosno o reputaciji onoga ko upravlja njihovim sredstvima. Osim toga, veoma je bitno sagledati i prinos koji fond ostvaruje kako u sadašnjosti tako i u istorijskom periodu.

- Državni penzijski sistemi su danas slabije prisutni - kaže Đurđević. - Privatni su zato dobro rešenje, jer svako je odgovoran za planiranje svoje budućnosti, a ljudi danas žive duže, zdravije, pa im je potrebno i više sredstava za potrošnju u starosti.

Do 2011. godine povlačenje sredstava iz fonda počinjalo je u 53. godini, dok je izmenama zakona sada "u penziju" moguće u 58. odnosno najkasnije sa 70 leta.

Fleksibilnost je najveća prednost dobrovoljnih penzijskih fondova u smislu da član sam bira iznos i dinamiku uplate - kaže Đurđevićeva. - On može biti član više fondova, ne mora da bude zaposlen, a ne mora ni sam da uplaćuje za sebe nego to mogu recimo da rade roditelji za svoju decu.

KAKO DO 150 EVRA MESEČNO

RAČUNICA penzijskog fonda "Dunav" pokazuje da, ukoliko biste uplaćivali 1.000 dinara mesečno narednih 30 godina, i uz prosečnu godišnju stopu prinosa od osam odsto, na individualnom računu člana fonda akumuliralo bi se 1.377.000 dinara. Ako on izabere period isplate od 10 godina, njegova prosečna mesečna penzija iznosila bi 16.500 dinara.

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:569633-Mali-ulog-za-malo-veci-cek

Tesla Motors predstavio prvi električni porodični SUV

IZVOR: TANJUG

Proizvođač električnih automobila "Tesla Motors" predstavio je prvi potpuno električni porodični SUV, na zvaničnoj prezentaciji u blizini kompanijske fabrike u Frimontu, u Kaliforniji.

Opširnije...

SAN FRANCISKO - Proizvođač električnih automobila "Tesla Motors" predstavio je prvi potpuno električni porodični SUV, na zvaničnoj prezentaciji u blizini kompanijske fabrike u Frimontu, u Kaliforniji. 

Generaln i direktor "Tesla Motorsa", Elon Mask, izjavio je sinoć na promociji da novi model "X" uspostavlja novi standard za automobilski inženjering, budući da se "stražnja vrata kao sokolova krila otvaraju prema gore, a vozačeva vrata se otvaraju kada im se priđe i zatvaraju sama kada vozač uđe unutra", prenosi britanski Gardijan.

Kompanija je već primila narudžbine za 32.000 vozila, a model "X" će koštati oko 5.000 dolara više od modela "S sedan", čija je početna cena od 70.000 dolara.

Kompanija "Tesla Motors" je osnovana 2003. u San Karlosu u Kaliforniji, a prvi model a "roudster"je izbacila na tržište 2008. godine.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203094

Kriza brzo zatvara šaltere

IZVOR: novosti

U bankarskom sektoru Srbije od 2008.godine smanjen broj zaposlenih za više od 7.500. Trenutno u bankama radi 24.753 ljudi. Plate sa 1.000 evra pale na 80.000 dinara.

Opširnije...

BANKE u Srbiji sve više zatvaraju ekspoziture i otpuštaju zaposlene. Samo je u prva tri meseca ove godine, prema podacima Narodne banke Srbije, na šalterima je smanjen broj službenika za 353, što je njihov broj svelo na ukupno 24.753 zaposlenih u 29 banaka. Taj broj bankara se sada gotovo vratio na nivo iz 2004. godini, kada ih je radilo tačno 23.466 u 40 banaka. Procvat bankarskog sektora upravo je počeo pre pre 11 godina, a vrhunac je dostigao 2008. godine kada je u u 37 banaka radilo 32.347 službenika. Tada je to bila i najplaćenija privredna grana sa prosečnom platom većom od 1.000 evra.

Zbog krize koja je usledila, sve je manja potreba za bankarima, a i zarade su im sve manje, pa su, prema republičkom proseku, pali na treće mesto sa oko 80.000 dinara. I zarada banaka je sve manja. Na kraju marta ove godine, zbog povećanja gubitaka, profit im je na najnižem nivou u poslednje četiri godine. U prvom tromesečju od 29 banaka 17 je imalo zaradu od 7,25 milijardi dinara, ili za 830 miliona dinara manje nego lane u istom periodu. S druge strane 12 banaka je imalo gubitak od 2,24 milijarde dinara.

- Banke sada imaju mrežu od 1.765 ekspozitura i filijala, ili za 22 manje nego lane - kažu u NBS.

- Dve banke su otpustile 349 službenika i zatvorile 25 ekspozitura. Deset najvećih banaka poseduje dve trećine kapitala celog bankarskog sektora. Isto toliko su one odobrile kredita i kod njih se nalazi najveći deo štednje. I dalje je najveća Banka Inteza, koja ima 15,7 odsto u ukupnom kapitalu celog sektora, dok je najveću zaradu ostvarila Unikredit banka - 2,3 milijarde dinara.

Ove dve banke, kao i Komercijalna, imaju i najveći broj zaposlenih oko 7.000 službenika. Ali, bankarski sektor od 2010. do 2013. otpustio je skoro 4.800 ljudi, od čega samo u 2013. više od 2.500, pokazuju podaci NBS. Najveći razlog za takav rezultat su četiri ugašene banke.

Privredni ambijent je takav da je sve manja potreba za bankarima - kaže Mara Erdelj, predsednik samostalnog sindikata bankarskih službenika Srbije. - Najviše je otpuštanja u privatnim bankama. Procedure su ispoštovane, daje se otpremnina, a ima bankara koji sami žele da odu. Smanjuje se broj zaposlenih, a oni koji ostaju samim tim moraju više i efikasnije da rade.

SKUPLjE USLUGE

BANKE zatvaraju ekspoziture koje u proseku zapošljavaju manji broj ljudi. Takođe, banke, da bi smanjile troškove, forsiraju elektronsko bankarstvo, kako bi što manje klijenata dolazilo na šaltere. Pojedine banke su tako duplirale provizije za plaćanje komunalija da bi smanjile gužve u ekspoziturama i da ne bi morale da zaposle nove radnike.

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:569638-Kriza-brzo-zatvara-saltere

Berg: Kredit za EPS najkasnije početkom novembra

IZVOR: TANJUG

Evropska banka za obnovu i razvoj na korak je od potpisivanja zajma za restrukturiranje EPS-a od 200 miliona evra, izjavio je direktor EBRD za Srbiju Daniel Berg i dodao da će taj kredit biti ...

Opširnije...

BEOGRAD-  Evropska banka za obnovu i razvoj na korak je od potpisivanja zajma za restrukturiranje EPS-a od 200 miliona evra, izjavio je direktor EBRD za Srbiju Daniel Berg i dodao da će taj kredit biti potpisan najkasnije početkom novembra.

"Nadam se da ćemo kredit potpisati krajem oktobra, a ako ne tada, onda početkom novembra. Takvim stvarima je ponekad jednostavno potrebno vreme", rekao je Berg u intervjuu za Tanjug.

Prema njegovim rečima, to je važan kredit za sveobuhvatno resrukturiranje ove energetske kompanije.

"Partneri smo sa EPS-on duže vreme, imamo realizovane zajmove za unapređenje njihovih operacija. Sada sa njima radimo i na finansijskom restrukturiranju, te će naš kredit biti namenjen za podršku blilansa EPS-a, odnosno završnog računa", rekao je Berg.

Govoreći o Komercijalnoj banci, on je rekao da je EBRD godinama akcionar, da pomaže da se unapredili korporativno upravljanje, a sada je Komercijalna u procesu privatizacije.  

"Uvek smo nameravali da privatizujemo Komercijalnu banku, vlada je nedavno odabrala savetnika i nadamo se da će do kraja sledeće godine, a najkasnije u ranoj 2017. Komercijalna banka dobiti novog vlasnika", poručio je on. 

Komercijalna, kako je dodao, drži 13 ili 14 odsto udela u bankarskom sektoru Srbije, te EBRD veruje da će uz odgovarajućeg vlasnika nastaviti da raste i da doprinosi srpskoj ekonomiji.

On je podsetio da EBRD u Srbiji ima udeo i u agro kompanijama, a razmatra, kako je rekao i druge ponude. 

"U tom smislu, očekujemo da se nastavi privatizacija Telekoma Srbija. Savetnik je izabran, proces je u toku, a već smo izrazili interesovanje da učestvujemo sa kvalifikovanim kupcem", rekao je direktor EBRD-a u Srbiji.

Takođe, dodaje on, EBRD je ponudio Gradu Beogradu i Vladi Srbije da radi na privatizaciji ili koncesiji Aerodroma.

"U Gradu pokušavamo da se angažujemo, kroz koncesije ili javno privatno partnerstvo, u sektoru voda, otpada, transporta, daljinskog grejanja... Nije stvar samo u tome da kupujemo udele, spremni smo i da podržimo privatne investicije", objašnjava Berg.

Kada je reč o reformama u Srbiji, Berg je naveo da je napredak vidljiv. 

"Vlada Srbije je posvećena tome i biće zanimljivo videti kako se Srbija penje na lestvicama koje rangiraju zemlje po poslovnom okruženju", rekao je Berg dodajući da je to konstantan proces.

On je poručio da u tom smislu Vlada Srbije ne bi trebalo da odustaje, te da mora da nastavi da se kreće napred.

Uloga EBRD-a u svemu tome je velika, a ta banka pomaže i u jačanju sistema sudstva, izmenama zakona o javnim nabavkama, strategiji za rešavanje problema nenaplativih kredita...

Posebno mesto za EBRD, navodi on, imaju mala i srednja preduzeća.

"Radimo sa bankama na kreditnim linijama, imamo efektan tim savetnika za mali biznis, a takođe radimo i investicije do pet miliona evra u male lokalne kompanije", navodi Berg.

Prema njegovim rečima, saveti EBRD-a su dostupni svim firmama, a kreditne linije su dostupne preko lokalnih banaka. 

Kada je reč o investiranju u mali biznis, Berg navodi da takvu investiciju može da dobije nekoliko komapanija godišnje, a kako poručuje, dobrodošle su da konkurišu.

Berg je, u razgovoru za Tanjug, istakao i da je EBRD veoma posvećena obnovljivim izvorima energije i klimatskim promenama.

I kredit za EPS od 200 miliona će, kako je naveo, pomoći da se podigne nivo energetske efikasnosti EPS-a. 

Berg je naglasio da je EBRD finansirala modernizaciju i izgradnju malih hidroelektrana u saradnji sa EPS-om, te da je posvećena investicijama u održivu energiju u Srbiji, ali i u regionu.

   "Pomno pratimo i pripremne radove za prve privatne firme koje bi ulagale u vetroparkove. Radimo na tome i sa vladom i investitorima", rekao je Berg.

On je naveo i da je u 2014. EBRD 34 odsto od 8,9 milijardi evra svojih godišnjih investicija uložila u održivu energiju i klimatske promene.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203107

RZS: Spoljnotrgovinska razmena Srbije je 18,62 milijarde evra

IZVOR: TANJUG

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije od januara do avgusta bila je oko 18,62 milijarde evra, što je za 7,2 odsto više nego u istom periodu prethodne ...

Opširnije...

BEOGRAD - Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije od januara do avgusta bila je oko 18,62 milijarde evra, što je za 7,2 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Iskazano u dolarima, vrednost spoljnotrovinske robne razmene za osam meseci je iznosila 20,7 milijardi dolara i za 12,5 odsto je veća nego za osam meseci 2014, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 7,9 milijardi, i to je povećanje od devet odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Uvoz robe imao je vrednost od 10,6 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 5,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi 2,7 milijardi evra, što je smanjenje od 2,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 74,7 odsto i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 72,6 odsto.

Posmatrano regionalno, najveće učešće u izvozu Srbije imao je Region Vojvodine (32,7 odsto); sledi Region Šumadije i Zapadne Srbije (29,1 odsto), Beogradski region (22,4 odsto), Region Južne i Istočne Srbije (15,7odsto), a oko 0,1 odsto izvoza je nerazvrstano po teritorijama.

Najveće učešće u uvozu Srbije imao je Beogradski region (42,8 odsto); slede Region Vojvodine (28,4 odsto), Region Šumadije i Zapadne Srbije (17,7 odsto), Region Južne i Istočne Srbije (10,4 odsto), a oko 0,7odsto uvoza nije razvrstano po teritorijama. Nema podataka za Region Kosovo i Metohija.

U strukturi izvoza po nameni proizvoda (princip pretežnosti) najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 53,7 odsto, slede roba za široku potrošnju, 37,7 odsto i oprema, 8,6 odsto). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 0,0 odsto.

U strukturi uvoza po nameni proizvoda najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 59,5 odsto, slede roba za široku potrošnju, 18,5 odsto, i oprema, 11,8 odsto. Neklasifikovana roba po nameni iznosi 10,2 odsto.

U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri,pojedinačno, bili su: Italija (1,5 milijardi dolara), Nemačka (jedna milijarda dolara), Bosna i Hercegovina (768,6 miliona dolara), Rumunija (564,8 miliona dolara) i Ruska Federacija (467,2 miliona dolara).

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Nemačka (1,46 milijardi dolara), Italija (1,27 milijardi dolara), Ruska Federacija (1,2 milijarde dolara), Kina (961,1 miliona dolara) i Mađarska (556,6 miliona dolara).

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 63,9 odsto ukupne razmene.

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, sa kojima imamo suficit u razmeni od 1,14 milijarde dolara, koji je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda (žitarice i proizvodi od njih i razne vrste pića), proizvoda od metala, kao i izvoza raznih gotovih proizvoda.

Kada je reč o uvozu, najzastupljeniji su gvožđe i čelik, kameni ugalj i briketi, povrće i voće, električna energija. Izvoz Srbije iznosi 1,6 milijardi dolara, a uvoz 493,4 miliona dolara za posmatrani period. Pokrivenost uvoza izvozom je 331,6 odsto.

Posmatrano pojedinačno po zemljama, suficit u razmeni ostvaren je sa bivšim jugoslovenskim republikama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Makedonijom. 

Od ostalih zemalja ističe se i suficit sa Italijom, Rumunijom, Bugarskom. Najveći deficit javlja se u trgovini sa Kinom (zbog uvoza telefona za mrežu stanica i laptopova) i Ruskom Federacijom (zbog uvoza energenata, pre svega, nafte i gasa). 

Sledi deficit sa Nemačkom, Poljskom (uvoz delova za motorna vozila), Mađarskom, Turskom, Švajcarskom, Belgijom, Austrijom.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203101

"Metalfer" preuzima "Sirmium steel" - Uskoro ponovo pokretanje proizvodnje

IZVOR: ekapija

Gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, potvrdio je informaciju da će topionicu "Sirmium steel" preuzeti "Metalfer" i da je sačuvano više od 300 radnih mesta.

Opširnije...

Gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, potvrdio je informaciju da će topionicu "Sirmium steel" preuzeti "Metalfer" i da je sačuvano više od 300 radnih mesta.

Prema rečima sremskomitrovačkog gradonačelnika privode se kraju poslednje pripreme kako bi se ponovo otpočeo proces proizvodnje u topionici.

- Danas ćemo imati sastanak sa ljudima iz "Metalfera" na kojem ćemo konačno uobličiti čitavu stvar i nadam se da će proizvodnja ponovo početi u narednih nekoliko dana - rekao je Nedimović.

On je dodao da je u čitvoj priči oko "Sirmium steel"-a najbitnije da je više od 300 radnih mesta sačuvano.

Lokalna samouprava Grada Sremska Mitrovica kooridinirala je između "Sirmium steel"-a, EPS-a, "Metlfera", "Srem- gasa" i svih drugih bitnih subjekata.

- Imali smo situaciju nesavesnog poslovanja vlasnika topionice koje je pretilo da ugrozi i rad valjaonice, čime smo mogli doći u situaciju da imamo skoro 500 ljudi bez posla. Ovako smo oko 300 radnih mesta spasili i što je najvažnije jeste da ova stvar nije kratkoročnog efekta nego će imati neku svoju budućnost i iskreno mislim da u narednom periodu ne treba da brinemo o ovom metalskom kompleksu u Sremskoj Mitrovici - rekao je Nedimović.

Gradonačelnik je dodao da ne samo jednom gradu, nego ni državi ne trebju investitori koji u roku od nedelju dana potpuno obustave proizvodnju.

- Moram da kažem da je ovo jedna strašna stvar koja se desila, ali smo brzo reagovali i rešili problem. Ono što ovoj državi ne treba sigurno to je da ima investitore koji u roku od sedam dana prekinu proizvodnju i nikoga o tome ne obaveste, a pogotovo ne gradu koji im je dao logističku podršku - dodao je Nedimović.

Svi zaposleni u "Sirmium steel"-u od 14. septembra ove godine upućeni su na prinudni kolektivni godišnji odmor do "daljnjeg".

 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1252843/Metalfer-preuzima-Sirmium-steel-Uskoro-ponovo-pokretanje-proizvodnje

Bjelogrlić: Erbas impresioniran kapacitetima u Srbiji

IZVOR: TANJUG

Predstavnici Erbasa su impresionirani kapacitetima u Srbiji, izjavio je danas vršilac dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA ...

Opširnije...

BEOGRAD - Predstavnici Erbasa su impresionirani kapacitetima u Srbiji, izjavio je danas vršilac dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA Nenad Bjelogrlić i najavio rad sa Erbasom na pomoći domaćim kompanijama da dobiju potrebne sertifikate. 

Bjelogrlić je na TV Pink rekao da vazduhoplovstvo u Srbiji ima dugogodišnju istoriju i da se u Srbiji proizvode ultralake i bespilotne letelice, da postoje kompanije koje proizvode simulatore letenja i da je to visoka tehnologija sa kojom Srbija raspolaže.

On je ukazao da je "najveći problem naš je izvoz i potpisivanje samih ugovora, naše kompanije nemaju sve potrebne sertifikate".

Govoreći o mogućnostima saradnje, Bjelogrlić je istakao da Erbas najveći potencijal vidi u proizvodnji delova i održavanju letelica.

"Imamo firmu u Beogradu, koja danas projektuje delove za Erbas avione", rekao je Bjelogrlić. 

Govoreći o jednom od najvećih proizvođača civilnih i vojnih aviona u svetu, Bjelogrlić je istakao da je Erbas grupa evropski konzorcijum koji čine Francuska, Nemačka, Velika Britanija i Španija, da integriše vazduhoplovne, svemirske i vojne odbrambene kapacitete Evrope, sa godišnjim prihodima više od 60 milijardi evra, a da zapošljavaju više od 140.000 radnika. 

Na pitanje o najavama ukidanja SIEPA i formiranja nove agencije, Bjelogrlić je odgovorio da je Ministarstvo privrede uradilo analizu poslovanja svojih agencija, da su uočeni načini unapređenja poslovanja, a da je deo te odluke da se ugasi SIEPA i Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Formiraće se nova razvojna agencije Srbije, koja će se nastaviti da se bavi aktivnostima kojima su se bavile te dve agencije, a baviće se i novim aktivnostima, potrebnim da bi se unapredio ekonomski razvoj, najavio je Bjelogrlić.

"Moramo da pomognemo našim malim i srednjim preduzećima, jer su oni okosnica naše privrede", dodao je Bjelogrlić.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203104

Srbija po indeksu konkurentnosti na istoj poziciji kao lane

IZVOR: TANJUG

Srbija je ove godine zadžala 94. poziciju na rang listi Svetskog ekonomskog foruma po indeksu globalne konkurentnosti za ovu godinu, od ukupno 140 rangiranih zemalja.

Opširnije...

BEOGRAD - Srbija je ove godine zadžala 94. poziciju na rang listi Svetskog ekonomskog foruma po indeksu globalne konkurentnosti za ovu godinu, od ukupno 140 rangiranih zemalja.

Minisar privrede Dušna Vujovioć izjavio da nije iznenađen rezultatima istraživanja, ali je primetio da ono više meri impresije privrednika, nego što meri njihovo predviđanje, te konstatovao da je Srbija zemlja koja je u fazi preokreta negativnih trendova, zbog čega i očekuje da će naredni rezultati biti značajno bolji. 

A predstavljajući ovogodišnje rezultate, Svetozar Tanasković istrazivač FREN-a (Fondacija za razvoj ekonomske nauke) konstatovao je da su najveća pogoršanja, po oceni menadžera, na osnovu čijeg mišljenja je i rađena lista, zabeležena u tri segmenta - kvalitet infrastrukture, sofisticiranost poslovanja i razvijenog finansijskih tržišta, dok su najveća poboljšanja ostvarena u zdravstvu i osnovnom obrazovanju, kao i makroekonomskom okruženju.

U oblasti zdravstva pozitivni pomaci su, kako je naveo, ostvareni u pogledu broja obolelih od tuberkuloza, a u osnovnom obrazovanju u pogledu povećane stope upisa u osnovne škole.

Govoreći o tome kako su menadžeri ocenili makroekonomsko okruženje, on je rekao da su se pozitivne ocene odnosile na prosečnu godišnju stopu inflacije.

"Prosečna stopa godišnja inflacije je smanjena u odnosu na prethodni izveštaj toliko da se sada Srbija nalazi na prvoj poziciji od 140 zemalja. Svi ostali makroekonomski indikatori, kao što su kreditni rejting zemlje, nivo štednje u procentu BDP-a, budžetski deficit, javni dug su pogoršani", naveo je on i dodao da su svi ovi podaci uzimani u obzir na osnovu statistike za 2014.godinu.

Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da mu "nije drago što rezultati nisu bolji", ali je naglasio da su menadžeri anketu popunjavali u aprilu i da su utiske o Srbiji iznosili na osnovu makroekonomskih pokazatelja za 2014. godinu, siguran da će sledeći izveštaj biti mnogo bolji.

Govoreći o tome koliko se trenutno situacija izmenila u odnosu na 2014. godinu ministar je podsetio da je budžetski deficit na kraju decembra 2014. godine iznosio 6,3 odsto BDP-a, a da na današnji dan deficit centralne države iznosi 1,33 odsto BDP-a, a da je uključujući i ostale nivoe vlasti deficit manji od dva odsto.

Ministar je takođe ukazao da anketa ne meri ni kretanje BDP-a što je takođe značajan pokazatelj, a Srbija je, kako je naveo, ove godine uspela da preokrene tu putanju tako što će BDP od minus 0,5 porasti na plus 0,5 odsto, sa tendencijom rasta do jedan odsto.

On je naveo i da će zaduživanje Srbije ove godine biti manje za oko 600 miliona evra u odnosu na plan, što ovaj izveštaj takođe nije uzeo u obzir.

Upitan kako komentariše to što su privrednici anketu popunjavali u aprilu, a ključni reformski zakoni, poput Zakona o radu, zatim stečaju i privatizaciji doneti još lane, on je rekao da se efekti ovih propisa još nisu u punoj meri ispoljili.

Direktor FREN-a Jelena Žarković Rakić izjavila je da ovaj izveštaj zavisi više od toga šta menadžeri kažu nego od tvrdih statističkih podataka.

Kao primer, ona je navela da menadžeri o kvalitetu infrastrukture daju toliko nisku ocenu da Srbija postaje uporediva samo sa nekim afričkim zemljama, što kako je navela nije odraz realnog stanja.

Izvršni direktor Srpske asocijacije menadžera (SAM) Jelena Bulatović ocenila je da će sledeće godine ova lista konkurentnosti ostvariti pozitivni pomak na osnovu efekata zakona o radu, planiranju i izgradnji i drugih reformskih zakona.

"Efekti Zakona o radu se još ne primećuju toliko, ali je svakako sada fleksibilnije zapošljavanje i otpuštanje radnika", ocenila je Bulatović.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=203091

Ekonomisti o jačanju dinara - 120 za evro i na kraju godine

IZVOR: TANJUG

Dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić ocenio je da se najnovije jačanje dinara može povezati i sa nešto većim prilivom deviza koji su unele izbeglice u Srbiju, ali kao faktor koji je ...

Opširnije...

BEOGRAD - Dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić ocenio je da se najnovije jačanje dinara može povezati i sa nešto većim prilivom deviza koji su unele izbeglice u Srbiju, ali kao faktor koji je doprineo jačanju nacionalne valute navodi i značajan pad kamatnih stopa na devize. 

Taj "gep" u korist dinara je, kako dodaje, sada dosta veliki, te mnogi investitori ulažu u dinarske trezorske hartije od vrednosti što povećava tražnju za domaćom valutom.

Treba međutim imati u vidu da je od početka godine NBS na međubankarskom deviznom tržištu prodala 130 miliona evra, i kupila 790 miliona evra, kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa, navodi Hanić i podseća da je dinar danas minimalno ojačao prema evru te da zvanični srednji kurs iznosi 119,8364 dinara za jedan evro, što je naviši nivo domaće valute prema moneti evrozone od početka ove godine.

Nacionalna valuta prema evru vredi 0,4 odsto više nego pre mesec dana, a 0,8 odsto manje nego godinu ranije, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).   

Najniža vrednost dinara prema evru ove godine bila je 29. januara, 123,57 dinara.

Hanić kaže da jačanje dinara do kojeg je došlo nije tako veliko i da ulaži u red uobičajenih oscilacija i opredeljenja NBS da dozvoli određene oscilacije u pogledu kursa dinara prema evru.

On takođe očekuje da će dinar biti stabilan i u dužem periodu do kraja godine i da će njegove oscilacije biti plus minus dva do tri posto. 

On napominje da jačanje dinara ne bi trebalo da se dozvoli u dužem periodu, jer bi to, kaže, nepovoljno delovalo na deviznu poziciju zemlje, s obzirom da jak dinar deluje stimulativno na uvoz, a destimuliše izvoz.

I ekonomista Goran Nikolić kaže da je politika sprečavanja jačanja dinara dobra zato što bi u suprotnom došlo do urušavanja spoljnotrgovinskog bilansa.

"Sa druge strane, takva politika NBS je dobra i sa aspekta budžeta jer jak dinar smanjuje prihode od uvoznog PDV-a, koji čini dve trećine ukupnog PDV-a, a između ostalog smanjuje i prihode od akciza", ukazao je Nikolić.

Sagovornik Tanjuga ocenjuje da kretanje kursa ukazuje da će se obistiniti projekcija Ministarstva finansija zacrtana u Fiskalno strategiji, a po kojoj će prosečan kurs u ovoj godini biti 120 dinara za jedna evro.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=202945

"Axel Springer" kupio poslovni portal "Bussiness Insider" za 306 mil EUR

IZVOR: ekapija

Nemačka izdavačka kuća "Axel Springer" objavila je u utorak (29. septembar 2015. godine) da je dogovorila kupovinu američkog poslovnog portala ...

Opširnije...

Nemačka izdavačka kuća "Axel Springer" objavila je u utorak (29. septembar 2015. godine) da je dogovorila kupovinu američkog poslovnog portala "Bussiness Insider" za sumu od 306 mil EUR.

U saopštenju iz kompanije "Axel Springer", koja već poseduje 9% akcija "Bussiness Insider"-a, navodi se da je dogovorena kupovina dodatnih 88% akcija, prenosi Frans pres.

Preostalih 3% akcija ostaće u vlasnistvu investicione kompanije "Bezos Expeditions", u vlasništvu izvršnog direktora firme "Amazon", Džefa Bezosa.

Preuzimanje poslovnog portala "Bussiness Insider", koga je "Axel Springer" okarakterisao kao vodeći digitalni portal za poslovne vesti u SAD, predstavlja "ključni deo strategije kompanije da proširi svoju globalnu mrežu i diverzifikuje ponudu na engleskom jeziku", navodi se u saopštenju "Axel Springer"-a.

"Bussiness Insider" je počeo sa radom 2007. godine i zapošljava više od 325 ljudi, od čega je polovina novinara. Uz 76 miliona posetilaca mesečno, vrednost portala procenjena je na 442 mil USD ili 395 mil EUR.

 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1251814/Axel-Springer-kupio-poslovni-portal-Bussiness-Insider-za-306-mil-EUR

Skuplje meso, jeftinije prerađevine

IZVOR: politika

Za korpu od 52 namirnice najmanje novca potrebno je izdvojiti u Beogradu –12.233, a najviše u Novom Sadu – 12.957 dinara, pokazalo istraživanje Asocijacije potrošača Srbije.

Opširnije...

Za korpu od 52 iste namirnice u septembru je potrebno izdvojiti 545 dinara manje nego u junu ove godine. Nabavku u koju spadaju brašno, hleb, testenine i žitarice, sveže meso i suvomesnati proizvodi, zatim mleko i mlečni proizvodi, kao i so, šećer, ulje, jaja i sirće u junu su potrošači plaćali 13.065 dinara – dok ih ova korpa, sa istim namirnicama, danas košta 12.520 dinara, pokazalo je istraživanje Asocijacije potrošača Srbije. Prema njihovim podacima, istraživanje na ukupnom uzorku pokazalo je da su cene osnovnih životnih namirnica od juna zadržale gotovo isti nivo, međutim kada se pogleda kretanje cena po grupama namirnica vidi se da ipak nije sve povoljnije nego početkom leta.

– Sveže meso poskupelo je od tri do 11 odsto, odnosno sveže svinjsko, juneće i pileće meso plaćamo više od 20 do 30 dinara po kilogramu nego u junu. Sa druge strane, ipak se beleži znatno pojeftinjenje mesnih prerađevina i suvomesnatih proizvoda koji su jeftiniji i za nekoliko stotina dinara po kilogramu. Cene za mleko i mlečne proizvode zadržale su gotovo isti nivo kao i u junu, dok manji rast beleži smrznuta i konzervirana riba, kažu u Asocijaciji potrošača Srbije.

U ovom istraživanju APOS je upoređivao cene u sedam trgovinskih lanaca u tri grada u Srbiji – Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

– Za korpu od 52 namirnice najmanje je potrebno izdvojiti u Beogradu – 12.233 dinara, zatim u Nišu 12.369 dinara, a najviše u Novom Sadu – 12.957 dinara. Na uzorku od 49 namirnica za koje su postojala preklapanja u svim marketima u kojima smo kontrolisali cene došli smo do saznanja da je cena korpe najviša u „Merkatoru” –13.328 dinara, u „Maksiju” je 13.263 dinara, u „Idei” – 13.170 dinara, „Univereksportu” – 12.904 dinara, „Rodi” – 12.099 dinara, „Disu” – 11.714 dinara i najjeftinija u „Tempu” – 11.327 dinara, kažu u ovoj organizaciji.

Prema rečima Helene Milićević, izvršne direktorke APOS-a, praćenje cena se  radi po principima koje su uspostavile organizacije potrošača, članice evropske krovne asocijacije potrošača BEUC, tako što se njihovi aktivisti stavljaju u ulogu potrošača. 

– To znači da odlazimo u prodavnice nenajavljeno i beležimo samo redovne cene bez akcijskih ponuda koje traju kratko. Od 60 namirnica koje sačinjavaju uzorak, 34 su istog proizvođača i količine, odnosno veličine pakovanja. Od toga 23 namirnice čine one koje su najjeftinije u ponudi, ali takođe iste količine i veličine pakovanja (data šansa trgovačkim robnim markama), izuzev za sveže voće i povrće i sveže meso gde je uzimana u obzir cena po kilogramu, odnosno i kategorija kvaliteta. Ovi parametri uvek važe za sve trgovinske lance i sve gradove – kaže Helena Milićević.

-------------------------------------------------------------------

I plata manja 

Prosečna zarada u Srbiji, bez poreza i doprinosa, isplaćena u avgustu iznosi 44.630 dinara i u poređenju sa isplaćenom u julu nominalno je manja za 2,1 odsto, a realno manja za tri odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Avgustovska zarada, bez poreza i doprinosa, nominalno je manja za 2,1 i realno manja za 4,1 odsto u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2014. godine.

-------------------------------------------------------------------

Ekspres, super, ekstra – market

Potrošačkim organizacijama u Srbiji je teško da sprovode kriterijume koje u ovakvim istraživanjima postavlja BEUC. Naime, tržište Srbije je prilično zatvoreno jer oskudeva u zdravoj konkurenciji, pa su trgovinski lanci po formatima i po lokacijama samo naoko uporedivi. Kako kažu u APOS-u, vlasnici marketa se ne pridržavaju Pravilnika o klasifikaciji trgovinskih formata, nego postoje brojne klasifikacije kao što su „megamarket”, „ekspres”, „super”, „ekstra” i slično – što ne samo da nije u skladu sa pravilnikom već može da dovede potrošače u zabludu. Uz to, iskustvo APOS-a koji cena nadgled više godina, pokazuje da se, bez obzira na format trgovinskog lanca, dogodi da prodavac koji ima najpovoljnije meso i mesne prerađevine istovremeno ima najskuplje voće i povrće.

 

http://www.politika.rs/rubrike/potrosac/339465.lt.html

Investitori suzdražni prema VW u narednih šest meseci

IZVOR: TANJUG

Dva od tri investitora, od ukupno 62 anketirana, veruje da u narednih pola godine neće biti moguća ulaganja u nemačku automobilsku kompaniju Folksvagen (VW), ukoliko ostanu ...

Opširnije...

BERLIN - Dva od tri investitora, od ukupno 62 anketirana, veruje da u narednih pola godine neće biti moguća ulaganja u nemačku automobilsku kompaniju Folksvagen (VW), ukoliko ostanu nerazjašnjeni finansijski rizici vezani za skandal sa lažiranjem rezultata izduvnih gasova, prema anketi istraživačke k kuće EVerkor (Evercore ISI).

"Šezdeset i šest odsto investitora je odgovorilo da neće biti moguće investirati u VW u narednih šest meseci, ako troškovi, kazne, pravni i krivični postupci ne budu razjašnjeni ili budu neadekvatno kvantifikovani", navodi se u izveštaju analitičara Everkora, Arnta Elinghorsta.

Istraživanje je, takođe, pokazalo da 76 odsto investitora veruje da bi VW trebalo da proda svoje odeljenje za proizvodnju kamiona, dok 62 odsto njih smatra da kompanija ima previše brendova.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=202919

Isplativije štedeti u dinarima nego u devizama - Banke neće naplaćivati čuvanje novca

IZVOR: ekapija

Posle nekoliko godina kada je kamata na štedne uloge u dinarima i evrima bila gotovo ista, sada će dinarska štednja, ako se zadrže postojeći uslovi biti isplativija.

Opširnije...

Posle nekoliko godina kada je kamata na štedne uloge u dinarima i evrima bila gotovo ista, sada će dinarska štednja, ako se zadrže postojeći uslovi biti isplativija.

Pojedini mediji pred tradicionalni mesec štednje nagovestili su da pojedine banke umesto kamata na deviznu štednju planiraju naplatu ležarina ili obračunavaju negativne kamate po uzoru na švajcarske i nemačke banke. Na to je uticala negativna tromesečna kamatna stopa Evropske centralne banke od 0,037%.

Jedan od najvećih ekonomskih ciljeva jeste smanjenje kamata. To se najbrže desilo kod deviznih štednih uloga. Pre nekoliko godina kamate na tu štednju bile su i do 10%, a sada je retko naći banku koja na devizne uloge isplaćuje kamatu od 2%.

- Najkraći i najkonkretniji odgovor bi bio da klijenti naše banke ne treba da očekuju uvođenje negativne kamatne stope iako strane banke nama već naplaćuju držanje novca kod njih iako je trend takav da zaračunavaju negativne koje se neće preliti - kaže Darko Popović, član IO Banca Intesa.

Posle nekoliko godina kada je kamata na štedne uloge u dinarima i evrima bila gotovo ista, sada će dinarska štednja, ako se zadrže ovi uslovi biti isplativija.

Ako biste odlučili da oročite 120.000 dinara sa godišnjom kamatom od 7% posle 12 meseci podigli biste 8.400 dinara. Ako oročite 1.000 EUR, godišnja kamata bi posle oporezivanja iznosila oko 20 EUR ili 2.400 dinara. Dakle, razlika u kamati je 6.000 dinara više nego na devizne uloge.

Dušan Uzelac sa sajta "Kamatica" kaže da banke već duži period ne uspevaju da plasiraju sredstva koja imaju i pune su te štednje, odnosno depozita građana i upravo je tu razlog zašto destimulišu građane da donose uloge sa tako niskim kamatnim stopama.

Narodna banka saopštava da banke ne smeju jednostrano da menjaju ugovorne obaveze što se odnosi i na štednju građana. Podsećaju da su se visoke kamate na štednju prelivale na skupe kredite. Zato su i marže i kamate niže. Ana Ivković iz NBS kaže da je referentna kamatna stopa NBS smanjena 14 puta, "sa 11,75% na 5% koliko danas iznosi".

Narodna banka će narednih šest meseci smanjivati obaveznu rezervu banaka na devizne depozite za po 1%, pa će se na tržištu naći višak od oko 400 mil EUR, što će još ojačati dinar. Na taj potez centralna banka se odlučila jer deo deviznih rezervi drži u stranim bankama, pa se i njima više isplati da se deo deviza uloži u Srbiji.

 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1251225/Isplativije-%C5%A1tedeti-u-dinarima-nego-u-devizama-Banke-ne%C4%87e-napla%C4%87ivati-%C4%8Duvanje-novca

Beogradska "Industrija mašina i traktora" otišla u stečaj

IZVOR: ekapija

Privredni sud u Beogradu otvorio je postupak stečaja nad "Industrijom mašina i traktora" (IMT) zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

Opširnije...

Privredni sud u Beogradu otvorio je postupak stečaja nad "Industrijom mašina i traktora" (IMT) zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

Sud je pozvao sve poverioce da u roku od 120 dana prijave Privrednom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, dok je istovremeno pozvao i sve dužnike da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Privredni sud je za stečajnog upravnika imenovao Centar za stečaj Agencije za privatizaciju.

Podsetimo, kako su mediji nedavno pisali, dug IMT-a iznosi 186 mil EUR. Rekordna godina u proizvodnji IMT-ovih traktora bila je 1989. Tada je sa poligona izašlo 48.000 takvih primeraka, a ove godine svega desetak.

 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1251379/Beogradska-Industrija-ma%C5%A1ina-i-traktora-oti%C5%A1la-u-ste%C4%8Daj

"Fabrika reznog alata" iz Čačka ponovo na prodaju

IZVOR: ekapija

Agencija za privatizaciju objavila je poziv za učešće u postupku privatizacije Akcionarskog društva "Fabrika reznog alata" iz Čačka metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.

Opširnije...

Agencija za privatizaciju objavila je poziv za učešće u postupku privatizacije Akcionarskog društva "Fabrika reznog alata" iz Čačka metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.

Predmet prodaje čini paket akcija što predstavlja 57,64913% ukupnog kapitala subjekta privatizacije.

Rok za prijavu je 29. oktobar do 15 časova, a ovaranje ponuda najavljeno je za 30. oktobar u 10 sati.

Prema izveštaju ovlašćenog procenitelja, ukupna procenjena vrednost kapitala koji je predmet prodaje iznosi 2.332.301,35 EUR.

Početna cena iznosi jednu trećinu procenjene vrednosti kapitala koji se nudi na prodaju, odnosno 777.433,78 EUR.

 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1251426/Fabrika-reznog-alata-iz-%C4%8Ca%C4%8Dka-ponovo-na-prodaju

"Dun & Bradstreet": Poboljšana perspektiva srpske privrede

IZVOR: ekapija

"Dun & Bradstreet", najveća bonitetna kuća na svetu, u septembarskom izveštaju i dalje svrstava Srbiju u grupu zemalja sa visokim rizikom poslovanja. Rejting dodeljen ...

Opširnije...

"Dun & Bradstreet", najveća bonitetna kuća na svetu, u septembarskom izveštaju i dalje svrstava Srbiju u grupu zemalja sa visokim rizikom poslovanja. Rejting dodeljen nekoj državi pokazuje rizik poslovnog okruženja u toj zemlji i daje informaciju o efikasnosti plaćanja ka inostranstvu, kao i o isplativosti potencijalnih investicija, saopštio je danas "Rating", koji ekskluzivno zastupa interese kompanije D&B u Srbiji i u Crnoj Gori.

Ovog meseca rejting je povećan Sloveniji usled poboljšanih ekonomskih izgleda, Mađarskoj zbog ubrzanog ekonomskog rasta i Iranu jer je blizu ukidanju sankcija.

U regionu i dalje najveći rejting imaju Slovenija i Hrvatska (DB3), za njima slede Bugarska, Mađarska, Rumunija, Albanija i Makedonija. Srbija i Grčka pripadaju grupi zemalja sa visokim rizikom (DB5) dok niži rejting od Srbije u regiji ima Bosna i Hercegovina (DB6).

Izgledi srpske ekonomije su bolji nakon porasta BDP-a u drugom kvartalu za 0,9% u odnosu na isti period prošle godine. Ovo nije odlična stopa za privredu u razvoju koja je na pragu EU, ali je znatno bolji učinak od očekivanog s početka godine imajući u vidu vladine opsežne rezove u potrošnji osmišljene da dovedu srpske javne finansije pod kontrolu.

Investicijama, kao glavnom pokretaču rasta privrede, odgovara pad kamatnih stopa (u avgustu su snižene na 5,5%), pad cene nafte i injekcija inostrane pomoći i kapitala namenjenog za obnovu privrede nakon razornih poplava u 2014. godini. Srpskom izvozu pogoduje oporavak potražnje u pojedinim delovima EU (naročito u Nemačkoj i Rumuniji) kao i pad vrednosti dinara što čini srpski izvoz konkurentnijim izvan evrozone.

Sa druge strane, rast uvoza, koji je uslovljen porastom investicija, ograničava pozitivan uticaj neto izvoza. Istovremeno, domaća potrošnja i dalje raste, ali ne toliko koliko se strahovalo na početku. Potrošnja domaćinstva oseća pozitivne efekte rasta dinarskih sredstava, realnih plata (nasuprot okruženju sa niskom infacijom) i raspoloživih prihoda (usled pada cena energenata).

Slično tome, potrošnja vlade se nije smanjila koliko se očekivalo, ali bez obzira na razlog (kašnjenje u restrukturiranju javnog sektora) loš je signal za javne finansije i rast privrede na duži rok. Za sada, u "Dun & Bradstreet"-u zadržavaju prognozu rasta BDP-a u 2015. godini od 0,5%, ali su spremni da povećaju očekivani rast ukoliko relevantni indikatori u trećem kvartalu pokažu znakove nastavka pozitivnog trenda.

Poslovno okruženje u Srbiji je unapređeno nakon odluke Skupštine grada Beograda krajem jula da se uspostavi slobodna ekonomska zona u prigradskim opštinama Obrenovcu i Krnjači. Prema uslovima u Slobodnoj zoni, grad će 98 hektara zemljišta staviti na raspolaganje firmama koje žele da započnu poslovanje, sniziće stope poreza i osloboditi ih određenih dažbina. Potencijalne prednosti slobodne zone dodatno će se poboljšati izgradnjom nove železničke pruge koja povezuje Beograd i Budimpeštu, a koja će biti finansirana kineskim kapitalom, što je i potvrđeno na bilateralnom sastanku početkom avgusta.

Ova dva projekta zajedno omogućavaju stranim investitorima da započnu poslovanje u jednom od najjeftinijih investicionih okruženja u Evropi, kao i da brzo plasiraju robu na tržište EU. Prema rečima gradonačelnika Beograda, kineska kompanija ‘Meita’, već planira da otvori novu veliku fabriku u slobodnoj zoni. Kompanija će izgraditi ove jeseni postrojenja za proizvodnju auto delova u vrednosti od 60 mil EUR i zaposliti 1.400 ljudi.

"Dun & Bradstreet" (D&B) je najveća i najstarija bonitetna kuća na svetu koja postoji više od 170 godina. Bonitetna kuća "Rating d.o.o." od njenog nastanka 2006. godine ekskluzivno zastupa interese kompanije D&B u Srbiji i u Crnoj Gori.

 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1251425/Dun-Bradstreet-Pobolj%C5%A1ana-perspektiva-srpske-privrede

IKEA pregovara sa Žagubicom o otvaranju fabrike - Šveđani zainteresovani za nameštaj od bukovog drveta

IZVOR: ekapija

Predsednik Opštine Žagubica Safet Pavlović izjavio je da su u toku pregovori sa švedskom kompanijom za proizvodnju ...

Opširnije...

Predsednik Opštine Žagubica Safet Pavlović izjavio je da su u toku pregovori sa švedskom kompanijom za proizvodnju opreme za domaćinstvo IKEA o otvaranju proizvodnog pogona u toj opštini.

- Do sada smo obavili nekoliko sastanaka na kojima je za izgradnju fabrike koja bi izrađivala delove nameštaja za kompaniju IKEA dogovorena lokacija "Jelenac" nadomak Žagubice. Prethodno su uređeni imovinski odnosi, tako da je to sada prostor u vlasništvu opštine, što olakšava dalje upravljanje - rekao je Pavlović agenciji Beta.

IKEA je zainteresovana za izradu nameštaja isključivo od bukovog drveta, za šta u toj opštini postoje veliki prirodni resursi.

- Ubrzo će uslediti još jedan sastanak sa predstavnicima švedske kompanija, na kojem će biti precizirani dalji koraci. Plan je da izgradnja fabrike počne u 2016. godini - dodao je Pavlović.

On je rekao da bi u novom pogonu bilo posla za oko 300 radnika.

Žagubica je jedna od siromašnijih opština u Srbiji, u kojoj se stalno smanjuje broj stanovnika.

 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1250522/IKEA-pregovara-sa-%C5%BDagubicom-o-otvaranju-fabrike-%C5%A0ve%C4%91ani-zainteresovani-za-name%C5%A1taj-od-bukovog-drveta

Svetska banka: Srbija izašla iz recesije

IZVOR: politika

Ovogodišnja stopa privrednog rasta od 0,5 odsto ohrabruje stručnjake, ali je i dalje najniža u celom regionu.

Opširnije...

Srbija je konačno u drugom tromesečju ove godine zabeležila pozitivnu stopa rasta i izašla iz recesije. Ovo je jedna od dobrih vesti u najnovijem izveštaju Svetske banke o zemljama regiona koji za našu zemlju predviđa stopu privrednog rasta od 0,5 odsto. U prethodnoj analizi ove međunarodne finansijske institucije naša privreda je bila jedina u regionu za koju je prognozirana negativna stopa rasa (minus 0,5 odsto). 

– Od kako je prethodni izveštaj objavljen imamo nekoliko dobrih vesti – rekao je Lazar Šestović, glavni ekonomista Svetske banke za Srbiju. – Prva je da se srpska ekonomija vratila u pozitivnu zonu. Taj rast bi bio veći da nije bilo pada u poljoprivredi od deset odsto, koji je uzrokovan sušom. Druga dobra vest je da je stopa nezaposlenosti smanjena sa 20,3 na 17,9 odsto. Kreditna aktivnost banaka beleži kontinuirani rast, a minus u državnoj kasi je znatno smanjen – kazao je Šestović.

Zvaničnici SB spomenuli su Srbiju kao pozitivan primer kada je o smanjenju budžetskog deficita reč. Merama stezanja kaiša, pre svega kresanjem plata i penzija, manjak u državnoj kasi smanjen je za 2,7 odsto i očekuje se da do kraja ove godine bude oko četiri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) ili čak i manji. Prošle godine govorili smo o deficitu od sedam, osam odsto, podsetio je Šestović.

Ipak, bez obzira na ove dobre vesti, pred srpskom ekonomijom je i dalje mnogo izazova. Privreda jeste izašla iz recesije, ali je stopa rasta i dalje najniža u regionu. U susednoj Crnoj Gori očekuje se rast od 3,4, a u Makedoniji od 3,2 odsto. Niska stopa rasta u Srbiji je u najvećoj meri uzrokovana prošlogodišnjim poplavama, ali i činjenicom da naša zemlja sprovodi oštre mere fiskalne konsolidacije.

– Očekivalo se da će efekti ovih mera biti veći i da će privredna aktivnost biti u padu – kazao je Toni Verheijen i dodao da je situacija bolja nego što su analitičari svetske banke prvobitno predvideli.

Zanimljivo je, na primer, da susedna Bosna i Hercegovina, koja se takođe i to u većem obimu prošle godine suočila sa poplavama, ove godine očekuje privredni rast od 1,9 odsto.

I dok je naša zemlja kao pozitivan primer spomenuta kada je reč o smanjenju rashoda, na regionalnim tabelama i dalje smo među negativnim šampionima kada je reč o visini javnog duga i udelu loših kredita u ukupnim plasmanima. Za analitičare nije dobro ni to što je inflacija ispod cilja.

Juče su se čule ocene da Srbija kasni i u procesu privatizacije i rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju, ali da još postoji nada da taj posao može da se završi u rokovima koji su predviđeni zakonom, odnosno do kraja godine. Takođe, već sada je jasno da je plan o smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru za pet odsto bio preambiciozan. Prema rečima Tonija Verheijena, šefa kancelarije Svetske banke u Srbiji, vlada će morati da nađe neke dodatne mere za uštedu.

Šestović je naveo da na različite vidove podrške privredi Srbija godišnje izdvaja oko 5,2 odsto BDP-a (oko 200 milijardi dinara), što je identično rashodima za obrazovanje.

– Sama ta činjenica govori da nešto ne štima u sistemu podrške i da tu postoji prostor za smanjenje – kazao je Šestović.

----------------------------------

Migranti – evropski izazov

Elen Goldštajn, direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu, istakla je kako je poseban izazov sada izbeglička kriza.

– Međutim, kada se koristi termin izbeglička kriza, treba reći da je ona kriza za ljude koji su prinuđeni da se sele. Za Evropu je to izazov, a ne kriza, a taj izazov je moguće savladati, kazala je Goldštajnova.

Ona je, kao ilustraciju te teze, navela podatak da je u Evropu stiglo pola miliona izbeglica, što čini svega jedan odsto evropske populacije. Sa druge strane je kao ilustraciju navela Liban, gde izbeglice čine 25 odsto tamošnjeg stanovništva.

Ona je spomenula Srbiju i Mađarsku kao tranzitne zemlje i rekla da im Svetska banka u tom slučaju stoji na raspolaganju kada je o eventualnoj pomoći reč.

Toni Verheijen, šef kancelarije u Beogradu, kasnije je pojasnio da je ova institucija spremna da pomogne, kao što je to činila prošle godine kada se Srbija suočila sa poplavama. Reč je o posebnom programu kredita namenjenih za vanredne situacije. O tome se, kaže, razgovara sa zvaničnicima Evropske unije, ali s obzirom na to da migranti Srbiju koriste kao tranzitnu zemlju zasad nema potrebe za takvom vrstom pomoći. Srbija u petogodišnjem programu Svetske banke ima na raspolaganju 1,6 milijardi evra i taj novac može da bude prebačen na prioritetne projekte.

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Svetska-banka-Srbija-izasla-iz-recesije.lt.html

Golubović: Srbija nikad neće dozvoliti gajenje GMO

IZVOR: TANJUG

Srbija nikada neće dozvoliti kultivisanje GMO semena na svojim poljima, poručio je danas državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Danilo Golubović.

Opširnije...

BEOGRAD - Srbija nikada neće dozvoliti kultivisanje GMO semena na svojim poljima, poručio je danas državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Danilo Golubović.

"To je zvaničan stav vlade i to je ono što nijedan zakon, dok je ove vlade, neće moći da promeni", rekao je Golubović Tanjugu dodajući da bi eventualne izmene Zakona o GMO mogle da budu samo u pravcu dodatnog povećanja bezbednosti potrošača.

On, takođe, ističe da nisu tačne tvrdnje u javnosti se na našu zemlju vrši pritisak da mi moramo da dozvolimo GMO seme.

Golubović je istakao da Srbija ne proizvodi genetski modifikovanu soju iako je  lider u proizvodnji te kulture, kao i da vlada želi zajedno sa organizacijom Dunav soja, koja je mnogo učinila na promociji genetski nemodifikovane soje, da nastavi da stimuliše takvu proizvodnju.

On je naveo da se sa Dunav sojom obeležava zdrava soja, što znači da potrošači mogu da prepoznaju da je to soja kontrolisanog kvaliteta odnosno da nije GMO.

"To je jako bitno i to je dodatna vrednost, kao na primer što je organska hrana, i zahtevna tržišta kao što je EU su potpuno spremna da plate ovakav proizvod po višim cenama", naglasio je Golubović.

On kaže da je osnovni cilj i želja ministarstva da stimuliše naše proizvođače da nastave da se bave genetski nemodifikovanom sojom, ali i da se kontaktira ceo lanac onih koji proizvode meso, mleko i jaja, jer i oni onda imaju proizvod višeg kvaliteta i to mogu da materijalizuju.

"Jako je opasno, kada pričamo o Zakonu o GMO, što svako izvuče rečenicu koja je njemu bitna. Oni koji su kultivisali GMO soju, koju smo mi uništavali, upravo su bili farmeri i oni prvo moraju biti edukovani da to ne rade", naveo je Golubović.

On je dodao da će eventualne promene zakona svakako biti rezultat javne rasprave i učesća stručnih ljudi i konsenzusa u Srbiji.

"Niko neće raditi iza leđa javnosti, niti u nekim tajnim grupama. Ide nam na ruku i predstavlja vetar u leđa jačanja pokreta u Evropi protiv GMO i neke zemlje, kao što je Mađarska, su i ustavom zabranile kultivisanje tog semena", istakao je državni sekretar.

Prema njegovim rečima, EU ne traže "apriori" da Srbija bilo šta prihvati - "to naša javnost naduvava tvrdeći da zbog toga nećemo biti članica Svetske zdravstvene organizacije".

Non GMO soja evropski trend, vetar u leđa Srbiji

Non GMO soja (genetski nemodifikovano sojino zrno) postala je "velika potencijalna prednost Srbije i Vlada Srbije će učiniti sve da ovu šansu iskoristi", poručio je Golubović.

"Srbija je jedina zemlja koja proizvodi non GMO soju i to na nivou da zadovoljava i svoje potrebe, pri čemu i 80 miliona dolara godišnje izvozi", rekao je Golubović na skupu prilikom predstavljanja studije "Efekti GMO liberalizacije na tržište soje u Srbiji".

On je podvukao da izmenama zakona o GMO, za koje nije mogao da precizira kada će biti usvojene, Vlada Srbije neće dozvoliti gajenje GMO.

"Bitna izmena zakona će biti da se mnogo strožije kaznjava uzgajanje GMO semena. Vlada, ni ova, ni bilo koja, neće dozvoliti uzgajanje GMO semena u Srbiji. S druge strane, želimo da ozbiljnije sankcionišemo one koji pokušavaju da ovo seme uzgajaju u Srbiji. Nažalost, to su uglavnom bili farmeri do sada", istakao je Golubović.

Prednost Srbije, koja se ogleda u gajenju genetski nemodifikovane soje, otkrile su, kako je Golubović rekao i druge zemlje, poput Ukrajine i Mađarske gde rastu površine pod ovom kulturom.

"To što ovaj non GMO pokret i na ekonomskom, ali i političkom planu jača sve više daje nam vetar u leđa, pogotovo što ćemo i mi jednog dana postati član EU", rekao je Golubović.

On je rekao da je ministarstvo u maju dalo odobrenje za korišćenje deklaracije Dunav soje i da ova nalepnica znači da je životinja od koje se dobilo meso, mleko ili jaja hranjena u kontrolisanoj proizvodnji soje, tj da je non GMO.

Ministarstvo se, kako je rekao, odlučilo na ovaj potez, jer po zakonu ne postoji mogućnost da se proizvodi deklarišu.

Regionalna direktorka organizacije "Dunav soja" Marija Kalentić je rekla da Srbija treba da bude ponosna na činjenicu da je u domaćoj proizvodnji ceo tržišni lanac zasnovan na domaćoj genetski nemodifikovanoj soji.

Ona je istakla da je ova situacija u Evropi potpuno drugačija jer Evropa nema dovoljno soje za svoje potrebe jer 97 odsto soje nadoknađuje iz uvoza, a da tržište non GMO čini svega 15 odsto. 

"Ovo čini Evropu veoma zavisnom od uvoza proteina sa jedne, a sa druge strane u velikoj meri više ne odgovara potrebama i željama savremnog potrošača, koji su sve više usmereni ka lokalnoj prouizvodnji proteina za potrebe stočne hrane", istakla je Kalentić.

Upravo zbog toga je, kako je objasnila, pre tri godine u Beču osnovana Dunav soja inicijativa kao neprofitno udruženje koje danas broji preko 180 članova - vodeći proizvođaci, prerađivaci soje, prerađivaci mesa, jaja i trgovinski lanci.

"Kroz mogućnost označavanja proizvoda koji su hranjeni 'GMO free' stočnom hranom, nesto što po zakonodavstvu EU ne traži, stvorena je mogućnost za prehrambenu industriju da istakne kvalitet, ali i za potrošače da mogu da se odluče za proizvod koji žele", istakla je Kalentić.

Goran Živkov iz SEEDEV-a je rekao da je Srbija jedina zemlja koja ima non GMO soju i sojinu sačmu u proizvodnji koju nije uopšte valorizovala.

Razlog je taj, što kako je rekao Živkov, u Srbiji danas ne postoji mogućnost obeležavanja ovih proizvoda, ali i "kada kupite domaće meso vi znate da je non GMO".

"Cena tog obeležavanja međutim u drugoj zemlji, podiže cenu 10-15 odsto. Mi dakle imamo nešto čemu drugi teže, ali ne dobijamo nikakvu dodatu vrednost od toga", rekao je Živkov.

On je rekao da se situacija na svetskom tržištu soje u poslednjih pet godina veoma promenila jer je došlo do velike tražnje, a sa druge strane ponuda, iako je rasla, nije uspela da dostigne tražnju.

U pogledu non GMO soje, takođe je kako je rekao, rasla potražnja te su mnoge zemlje da bi zadovoljile naraslu tražnju počele masovno da subvencionišu ovu proizvodnju.

"Nastupila je velika tražnja, velike cene, velike subvencije i mi sada treba da nađemo Srbiju u tom novom okruženju", poručio je Živkov.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=202609

Manji broj direktora

IZVOR: novosti

Nastavak reorganizacije Elektoprivrede Srbije, pozitivne ocene stižu iz sveta.Reforme donose bolje poslovanje.

Opširnije...

REORGANIZACIJA, čiju trasu nam je zadala Vlada Republike Srbije i podržao je Međunarodni monetarni fond, dugotrajan je proces sa svakodnevnim zadacima. Organizacione promene u “Elektroprivredi Srbije” dobile su pozitivne ocene i domaćih i međunarodnih finansijskih i energetskih institucija - kaže Aleksandar Obradović, direktor EPS-a.

Prvi čovek “Elektroprivrede Srbije” u pismu zaposlenima objasnio je i da je posle velikih julskih promena, u EPS-u sada ukinut srednji nivo menadžmenta što će doprineti boljoj organizaciji poslovanja.

- Ukinute su najveće direktorske pozicije u ograncima poput “Kolubare”, “Kostolca”, TENT... i od sada je u svakom ogranku EPS-a postavljena organizacija u kojoj se tačno zna ko šta radi i kome odgovara. Kao što je i najavljeno, svakodnevno smanjujemo broj direktora i ukidamo glomaznu administraciju koja je pratila te direktore od pomoćnika, savetnika, sakretarica, vozača. Sada se otvara prostor da EPS bude zdrava kompanija - rekao je Obradović. - Niko u sistemu “Elektroprivrede Srbije” nije više pojedinačno “ostrvo” samo za sebe, već sada funkcionišemo kao jedinstvena celina, veliki tim. Rad ogranaka sada se direktno koordinira i više nema razloga za “šum” u komunikaciji i greške u sprovođenju planiranih reformi. Reorganizacija je i prilika da se pokaže snaga i kvalitet kadrovskog potencijala u “Elektroprivredi Srbije”. Veoma je važno i što smo zaustavili stranačka zapošljavanja i naša nova politika zapošljavanja daje veću šansu najboljim i najkvalitetnijim ljudima.

Prva faza reorganizacije “Elektroprivrede Srbije” završena je 1. jula i EPS sada posluje efikasnije i organizovanije, jer umesto nekadašnjih 14 pravnih subjekata EPS funkcioniše kroz tri pravna subjekta, kao jedinstvena EPS grupa. Obradović ističe da su se mnogi zaposleni plašili organizacionih promena, ali su vreme i preduzeti koraci pokazali da reforme donose jasnije, efikasnije i bolje poslovanje.

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:569255-Manji-broj-direktora

Audijevih 2,1 miliona automobila sa prevarantskim softverom

IZVOR: TANJUG

Nemački proizvođač automobila Audi saopštio je danas da je njegovih 2,1 milion automobila širom sveta opremljeno softverom za manipulaciju vrednostima ...

Opširnije...

BERLIN/BRISEL - Nemački proizvođač automobila Audi saopštio je danas da je njegovih 2,1 milion automobila širom sveta opremljeno softverom za manipulaciju vrednostima izduvnih gasova koji je odobrila njegova majka-firma Folksvagen (VW), javlja Rojters.

Oko 1,42 miliona Audijevih vozila sa takozvanim EU5 motorima je u zapadnoj Evropi, 577.000 u Nemačckoj i skoro 13.000 u SAD, izjavio je portparol Audija, i dodao da su tim softverom opremljeni modeli A1, A3, A4, A6, TT, Q3 i Q5.

Istovremeno, Evropska federacija za transport i životnu sredinu (T&E) u današnjem izveštaju navodi da novi automobili proizvedeni u Evropi izbacuju u proseku 40 odsto više ugljen-dioksida nego što laboratorijski testovi pokazuju, kao i da je najnovija situacija sa Folksvagenom samo deo skandala širih razmera, prenosi Rojters.

U izveštaju se navodi i da nije dokazano da su drugi proizvođači automobila koristili uređaje slične Folksvagenovim za manipulaciju emisijama štetnih gasova, ali da između laboratorijskih testiranja i same vožnje postoji velika razlika u emisiji ugljen-dioksida i azot-oksida, i to u tolikom obimu da je potrebno pokretanje dodatne istrage kako bi se utvrdilo šta proizvođači rade da bi maskirali CO2.

Analizom je utvrđeno da pojedini modeli Mercedesa, BMW-a i Pežoa, koriste oko 50 odsto više goriva nego što proizvođači tvrde. Potrošnja goriva je povezana sa emisijom ugljen-dioksida, pa veća potrošnja goriva znači veću emisiju štetnih gasova.

VW je prošle nedelje saopštio da je njegovih oko 11 miliona automobila širom sveta pogođeno skandalom oko lažiranja podataka o emisiji izduvnih gasova.

Folksvagen je danas suspendovo direktore svojih ključnih brendova "audija" i "poršea" zadužene za sektor istraživanja i razvoja, saopštili su neimenovani izvori upoznati sa situacijom.

Nadzorni odbor VW-a je prošlog petka odlučio da suspenduje pojedine zaposlene (ne navodeći njihova imena) dok ne budu razjašnjeni detalji oko VW-ovog skandala sa lažiranjem podataka o emisiji štetnih gasova, prenosi Rojters.

Akcije VW-a su, kako izveštava AFP, jutros nastavile da padaju na Frankfurtskoj berzi, potonuvši 6,6 odsto na 100,20 evra. 

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=202638

Softver za lažiranje podataka i u 1,2 miliona "škoda"

IZVOR: TANJUG

Softverom za lažiranje podaka o emisjiji štetnih gasova opremljeno je i 1,2 miliona automobila češkog proizvođača Škoda koji je u sastavu Folksvagen grupe.

Opširnije...

PRAG - Softverom za lažiranje podaka o emisjiji štetnih gasova opremljeno je i 1,2 miliona automobila češkog proizvođača Škoda koji je u sastavu Folksvagen grupe.

"Mogu da potvrdim da kada je u pitanju Škoda, postoji 1,2 miliona proizvedenih automobila (sa spornim softverom)", rekao je portparol Škode Jožef Balaž za agenciju Frans pres.

Folksvagen grupa je prošle nedelje priznala da je 11 miliona njenih dizel automobila širom sveta opreml?eno softverom koji prilikom kontrole lažira podatke o emisiji štetnih gasova.

Nemački proizvođač automobila Audi saopštio je danas da je njegovih 2,1 milion automobila širom sveta, takođe,  opremljeno istim softverom za manipulaciju vrednostima izduvnih gasova koji je odobrila njegova majka-firma Folksvagen.

Evropska federacija za transport i životnu sredinu (T&E) u današnjem izveštaju navodi da novi automobili proizvedeni u Evropi izbacuju u proseku 40 odsto više ugljen-dioksida nego što laboratorijski testovi pokazuju, kao i da je najnovija situacija sa Folksvagenom samo deo skandala širih razmera, preneo je Rojters.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=202750

Erste banka prodala deo svojih otpisanih potraživanja češkom APS fondu

IZVOR: ekapija

Erste banka je prodala deo svojih otpisanih potraživanja češkom APS fondu. Češkom fondu prodata su potraživanja 85 firmi i ukupna vrednost potraživanja iznosila je ...

Opširnije...

Erste banka je prodala deo svojih otpisanih potraživanja češkom APS fondu. Češkom fondu prodata su potraživanja 85 firmi i ukupna vrednost potraživanja iznosila je 23,5 mil EUR.

Prodati nenaplativi krediti plasirani su u poslednjih 30 godina, a dobar deo je nasleđen iz portfolija Novosadske banke. Kompanije iz ovog paketa su uglavnom likvidirane, u bankrotu ili u postupku likvidacije, a jedna petina su aktivna privredna društva koja su pod drugim blokadama. Industrije poslovanja ovih kompanija su maloprodaja, transport, građevinarstvo, poljoprivreda i nekretnine.

Erste banka je za sva ova potraživanja izvršila otpis 2014. godine i njihova prodaja APS fondu predstavlja vanredni prihod za banku.

Erste banka je ovim postala jedna od prvih banaka na tržištu Srbije koja je svoja nenaplativa potraživanja prodala stranom fondu u skladu sa praksom koja se sprovodi u zapadnim zemljama. Do kraja godine planira se prodaja još jednog paketa NPL-a.

Portfolio Erste banke je drugi korporativni portfolio APS-a u Srbiji. Transakcija je deo strategije o izgradnji većeg obima portfolija u zemlji i regionu Zapadnog Balkana. Akviziciju je finansirao APS, a servisiraće je APS Srbija. APS je takođe preuzeo i servisira korporativni portfolio banaka i kompanija u Crnoj Gori, kao i korporativne i maloprodajne portfolije vrednosti oko 2 mlrd EUR na drugim tržištima jugoistočne Evrope.

APS deluje kao investicioni menadžer i menadžer imovinom sa fokusom na akvizicije i servisiranje portfolija nenaplativih i naplativih zajmova u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. APS upravlja sa 68 portfolija nominalne vrednosti od oko 3 mlrd EUR, savetuje nekoliko institucionih investicionih fondova i upravlja računima. Sedište APS-a nalazi se u Pragu, Češkoj, s nacionalnim ograncima u 7 država u regiji centralne i istočne Evrope i zapošljava više od 350 ljudi.

 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1251271/Erste-banka-prodala-deo-svojih-otpisanih-potra%C5%BEivanja-%C4%8De%C5%A1kom-APS-fondu

Istraga protiv kompanije "Google" zbog operativnog sistema "Android"

IZVOR: ekapija

Američka savezna tržišna komisija pokrenula je istragu protiv kompanije "Google" zbog navodnog onemogućavanja konkurentskih usluga na uređajima ...

Opširnije...

Američka savezna tržišna komisija pokrenula je istragu protiv kompanije "Google" zbog navodnog onemogućavanja konkurentskih usluga na uređajima zasnovanim na operativnom sistemu "Android".

Prema pisanju "Bloomberga", američka savezna tržišna komisija (FTC) pokrenula je ranu fazu istrage u vezi sa operativnim sistemom "Android". 

Predmet istrage je da li "Google" zahteva korišćenje vlastitih usluga na uređajima zasnovanim na "Android" sistemu, odnosno onemogućuje instaliranje softvera koji bi omogućio korišćenje konkurentskih usluga. 

Naime, "Google" ne zarađuje direktno na "Androidu", već ga koristi kako bi usmerio korisnike na svoje usluge kao što su "Gmail", "Google Maps", "YouTube" i Internet pretraživač.

Zbog toga FTC istražuje da li "Google" svojim postupcima onemogućava konkurenciju i pošteno tržišno nadmetanje, piše www.bug.hr.

 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1250793/Istraga-protiv-kompanije-Google-zbog-operativnog-sistema-Android

Usvojen paket finansijskih zakona, prihvaćen predlog Nikolića

IZVOR: TANJUG

Skupština Srbije usvojila je danas Izmene i dopune zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV), Izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama, ...

Opširnije...

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je danas  Izmene i dopune zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV), Izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama,  Izmene i dopune Zakona o izmenama zakona o hipoteci i Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije.

Izmene i dopune tih zakona usvojene su većinom glasova od 160 prisutnih poslanika, posle rasprave o 29 amandmana, od kojih se 21 odnosilo na izmene zakona o PDV-u, a osam na izmene zakona o republičkim administrativnim taksama.

U danu za glasanje, poslanici su većinom glasova prihvatitili predlog predsednika Srbije Tomislava Nikolića da se ponovo odlučuje o Zakonu o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije, i ponovnim izjašnjavanjem taj zakon nisu usvojili.

Parlament je taj zakon usvojio 31. jula, a Nikolić je nedugo zatim odbio da ga potpiše, s obrazloženjem da je protivustavan, i vratio ga parlamentu na ponovno odlučivanje.

U međuvremenu, Vlada Srbije je obavestila parlament da je odlučila da odustane od tog zakona i preporučila mu da odluči da ne glasa ponovo o njemu.

Ministar  finansija Dušan Vujović, ranije danas je rekao da će izmenama Zakona o PDV-u biti izjednačene poreske stope na sve vidove hotelskog smeštaja na 10 odsto,  kao i na prigradski i javni gradski prevoz  i na usluge u građevinarstvu.

Tim zakonom biće biće izjednačena poreska stopa  PDV-a, kojom se oporezuje prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju,  sa poreskom stopom PDV-a kojom se sada oporezuje promet usluga prevoza putnika i u međumesnom i u međunarodnom saobraćaju (trenutno iznosi 10 odsto), naveo je ministar.

Strana lica, koja posluju u Srbiji,  biće evidentirana kao obveznici PDV-a i ostvarivaće sva prava kao da su na teritoriji EU, po potpuno jednakim uslovima kao i domaća pravna lica.

Predloženo rešenje smanjiće nelikvidnost privrednih subjekata koji posluju u ovoj oblasti.

U izmenama Zakona o PDV-u pravna lica će imati pravo na odbitak PDV-a po osnovu nabavke dobara i to: električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.

U novom Zakonu o republičkim administrativnim taksama uređuju se spisi i radnje koje se vrše u upravnim postupcima u kojima se naplaćuju takse i u tom propisu uvedena je kategorija takseno oslobođenje, odnosno,  taksa se ne plaća za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja.

Biće izjednačeno poresko opterećenje, na primer, u taksama za obavljanje detektivskih usluga, promet toplotne energije… 

Donošenjem ovog zakona stvaraju se jednaka prava i obaveze za sve subjekte, tako da se obezbeđuje transparentnost u njegovoj primeni, s jedne strane, a s druge strane stabilniji priliv sredstava od republičkih administrativnih taksi u budžet Republike Srbije.

Jedna od važnijhih odredbi izmenjenog zakona je oslobađanja od plaćanja  taksi na spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja.

Usvojene su i izmene zakona o hipoteci, posle odluke Ustavnog suda da pojedine odredbe proglasi neustavnim, a novina je da nakon donošenja izvršnog rešenja nadležnog suda  moguće je uložiti pravni lek za zaštitu prava, što prthodnom verzijom zakona o hipoteci nije bilo moguće.

Poslanici su usvojili i Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u iznosu od 18 miliona evra, a ta sredstva biće  upotrebljena za izgradnju nove zatvorske jedinice po evropskim standardima na pariferiji Pančeva.

Zajam te evropske banke pokrivaće 60 odsto planiranih sredstava, a ostatak će biti obezbeđen iz donacija.

 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=202728

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory